Dự án Chợ Bố Hạ không có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất chợ) là trái với quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 36 và Khoản 1 Điều 37 Luật Đất đai năm 2003.

Việc UBND huyện Yên Thế, UBND thị trấn Bố Hạ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở với số tiền thu được là 7.338,9 triệu đồng khi không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch đô thị với mục đích sử dụng đất là đất ở; không có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền là trái với quy định tại Khoản 1 Điều 31; Điểm c, Điểm đ Khoản 1 Điều 36 và Khoản 1 Điều 37 Luật Đất đai năm 2003.

Hành vi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch đô thị với mục đích sử dụng đất là đất ở, và khu đất đang được quy hoạch là đất chợ có dấu hiệu của tội “lạm quyền trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 357, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hành vi không hạch toán, không theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán ngân sách xã khoản tiền 742.884.400 đồng thu từ hoạt động cho thuê ki ốt chợ Bố Hạ mà để cho bà Nguyễn Thị Thuỷ, Thủ quỹ của UBND thị trấn (thời điểm 1988 - 2013) quản lý, theo dõi riêng và sử dụng để chi trả nợ (từ năm 2010 đến năm 2013) cho hoạt động thường xuyên của Đảng uỷ, HĐND, UBND thị trấn có dấu hiệu cấu thành tội “Vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại điểm điểm d khoản 2 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Chủ tịch UBND huyện Yên Thế chỉ đạo Chủ tịch UBND thị trấn Bố Hạ ban hành quyết định thu hồi, nộp vào ngân sách thị trấn Bố Hạ số tiền để ngoài sổ sách kế toán và bị bà Nguyễn Thị Thuỷ sử dụng sai mục đích và không đảm bảo trình tự, thủ tục, để tái đầu tư xây dựng, sửa chữa chợ Bố Hạ theo phương án ban đầu đã được phê duyệt.

Số tiền bị thu hồi là 742.884.400 đồng, trong đó 742 triệu đồng đang tạm giữ tại tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thế phụ trách lĩnh vực qua các thời kỳ từ 2007 đến năm 2021 kiểm điểm trách nhiệm do đã để xảy ra các sai phạm nêu trên.

Sở Nội vụ xem xét trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thế, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp xử lý theo quy định sau khi có kết quả xử lý của Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Yên Thế có trách nhiệm kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có sai phạm bị phát hiện qua thanh tra và xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện Yên Thế chỉ đạo UBND thị trấn Bố Hạ lập hồ sơ/phương án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp chợ Bố Hạ; xây dựng mới hệ thống phòng cháy chữa cháy; cải tạo, nâng cấp hệ thống điện, nước, tường rào và các công trình phụ trợ để đảm bảo an toàn cho các hộ kinh doanh.

Sau khi cải tạo, nâng cấp, sửa chữa xong tiến hành các trình tự, thủ tục để chuyển đổi mô hình chợ theo quy định của UBND tỉnh về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Thanh tra tỉnh chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu vụ việc liên quan đến các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự để Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Long