Sau khi báo đăng, theo thông tin từ báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng, gói thầu số 03 xây lắp, sửa chữa, cải tạo hồ Giếng Ấm, xã Thành Tâm thì các nội dung đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ mời thầu đã yêu cầu làm rõ hồ sơ của các đơn vị tham gia dự thầu nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của các nhà thầu tham gia gói thầu này. Trong đó, về nhân sự chủ chốt, yêu cầu Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa - công ty cổ phần cung cấp các tài liệu để chứng minh kinh nghiệm từng đảm nhận vị trí tương tự trong các công trình tương tự theo yêu câu của hồ sơ mời thầu và chứng chỉ bồi dưỡng hoặc chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với nhân sự phụ trách an toàn lao động.

leftcenterrightdel
 Mặc dù một số dư luận chưa được làm rõ, ngày 15/9/2023, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thạch Thành ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 3 dự án xây lắp, cải tạo hồ giếng Ấm, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành. Ảnh: VT

Về thiết bị thi công đối với máy đào, máy lu rung, yêu cầu nhà thầu làm rõ giấy chứng nhận kết quả kiểm tra hết hiệu lực từ ngày 12/6/2023.

Đối với máy ủi, máy lu bánh thép, máy trộn bê tông yêu cầu đơn vị này cung cấp các tài liệu chứng minh chủ sở hữu, đặc điểm và tình trạng sử dụng máy theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Mặc dù đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu đã có kết luận hồ dự thầu của Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa - công ty cổ phần đã nộp và các tài liệu làm rõ của nhà thầu, hồ sơ dự thầu được đánh giá là đạt về năng lực kinh nghiệm và tiếp tục được đánh giá các bước tiếp theo, tuy nhiên, theo điều tra của phóng viên Báo Thanh tra, chưa thấy đơn vị tư vấn chấm thầu đề cập đến việc làm rõ máy móc, thiết bị của đơn vị cho thuê và đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu cho gói thầu này.

Theo nguồn tin phản ánh vấn đề này có dấu hiệu kê khai gian dối, chưa trung thực. Mặc dù chưa biết đúng sai thế nào, thế nên cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cần vào cuộc điều tra, làm rõ có hay không đơn vị trúng thầu đã kê khai gian dối, không trung thực trong hồ sơ dự thầu. Nếu có phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, qua đó chấn chỉnh kỷ cương trong công tác đấu thầu, tạo môi trường đấu thầu cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng. Sau khi xác minh, làm rõ đúng sai, cơ quan chức năng cũng cần làm rõ việc có hay không đơn vị tư vấn chấm thầu đã ưu ái “không trong sáng” cho đơn vị trúng thầu ở gói thầu này ?

Trước những dư luận chưa được làm rõ, ngày 15/9/2023, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thạch Thành Nguyễn Đức Luận đã ký Quyết định 263/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 dự án xây lắp, sửa chữa, cải tạo hồ Giếng Ấm, xã Thành Tâm cho Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa - công ty cổ phần, gây nhiều hoài nghi.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Văn Thanh