Đồng chí Dương Hùng Thắng, Phó Chánh Thanh tra Cơ yếu, Trưởng đoàn công bố quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra Cơ yếu; phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung của kế hoạch tiến hành thanh tra đã được Chánh Thanh tra Cơ yếu phê duyệt; phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn thanh tra; quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc các bên có liên quan đến nội dung thanh tra.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ, giúp Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác cơ yếu đồng thời phát hiện sơ hở, hạn chế, tồn tại về công tác cơ yếu; giúp cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan đơn vị sử dụng cơ yếu và các tổ chức cơ yếu phát huy ưu điểm, có biện pháp khắc phục khuyết điểm, sơ hở, sai phạm (nếu có) trong quản lý về công tác cơ yếu, đảm bảo hoạt động cơ yếu đi vào nề nếp, khai thác sử dụng có hiệu quả các loại hình kỹ thuật mật mã được trang bị; kiến nghị cấp có thẩm quyền về việc chỉ đạo, quản lý đối với công tác cơ yếu; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hoặc xây dựng mới các văn bản quy định về công tác cơ yếu.

leftcenterrightdel
Đồng chí Dương Hùng Thắng công bố quyết định thanh tra tại Công an tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Thanh tra Cơ yếu, Ban Cơ yếu Chính phủ

Tại Công an tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan tiếp thu và triển khai thực hiện nghiêm theo kế hoạch tiến hành thanh tra của đoàn thanh tra đã được Chánh Thanh tra Cơ yếu phê duyệt.

Đồng thời, thống nhất với chương trình, thời gian, phương pháp và nội dung làm việc theo kế hoạch của đoàn thanh tra; yêu cầu các cơ quan chức năng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.