Theo đánh giá của UBND tỉnh Nghệ An, hiện nay công dân trên địa bàn cơ bản được cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp hoặc định danh điện tử mức độ 2 nhằm thực hiện các giao dịch.

Tuy nhiên, qua theo dõi hiện còn có dư luận phản ánh một số đơn vị, địa phương có thẩm quyền, chức năng tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự còn yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú (Mẫu CT07), không thực hiện tra cứu trên hệ thống. 

Để triển khai thực hiện nghiêm Nghị định 104/2022 của Chính phủ, Công điện 90 ngày 28/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ SHK, STTG và Công văn 874 ngày 202/2023 của tổ công tác triển khai Đề án 06 (Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030) của Chính phủ về đôn đốc thực hiện quy định liên quan đển bỏ SHK, STTG, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch hành chính, dân sự không yêu cầu người dân xuất trình SHK, STTG khi thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; thực hiện việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

leftcenterrightdel
Công văn hỏa tốc tỉnh Nghệ An: "Tuyệt đối không được yêu cầu công dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú". Ảnh: XT

Trong văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu, trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân (theo các phương thức qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã được kết nối với CSDLQGVDC hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia; qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VneID hoặc qua thiết bị đầu đọc mã QRCode, chíp trên thẻ CCCD đối với cơ sở chưa kết nối CSDLQGVDC) thì cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú (như thẻ CCCD gắn chip, CMND, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong CSDLQGVDC).

Tuyệt đối không được yêu cầu công dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc xuất trình đồng thời nhiều loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú.

Xuân Thống