Đây là hội nghị quan trọng, những ý kiến góp ý và kinh nghiệm thực tiễn của đại biểu tham dự hội nghị sẽ được bổ sung vào Dự thảo Báo cáo của UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX tại Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, nội dung phương hướng, mục tiêu của công tác MTTQ Việt Nam đã đề cập tới 3 khâu đột phá của cả nhiệm kỳ dựa trên yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Trong đó, nhấn mạnh tới hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tập trung triển khai hoàn thành mục tiêu Cuộc vận động Cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 cùng với việc triển khai những hoạt động an sinh, xã hội chăm lo cho Nhân dân; đồng thời tập trung xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cho rằng, trong nhiệm kỳ mới, công tác giám sát, phản biện xã hội cần được triển khai hiệu quả, thực chất, trong đó chú trọng thái độ tiếp thu kiến nghị sau giám sát của đối tượng được giám sát.

Bên cạnh phương thức góp ý bằng văn bản, cần bổ sung phương thức thông qua hội nghị, với nhiều ý kiến đóng góp chuyên sâu sau hội nghị. Cùng với đó, khi xuất hiện các vấn đề nổi cộm tại khu dân cư, Mặt trận phải phối hợp với chính quyền trực tiếp khảo sát, nắm bắt tình hình Nhân dân liên quan đến các đối tượng, vụ việc cụ thể, chủ động sâu sát cơ sở hơn nữa.

leftcenterrightdel
Hội nghị Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: H.D

Đại biểu cho rằng, ở nhiệm kỳ 2024 - 2029, cần tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 43 về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận; tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội...

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng quan điểm với nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho rằng trong chương trình hành động của nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam cần tăng cường tuyên truyền, vận động, mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ được những người thực sự có uy tín, tiêu biểu trên địa bàn khu dân cư tham gia vào công tác Mặt trận.

Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh thêm, cần tiếp tục ra soát những chủ trương, quy định mới của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đúng chức năng, nhiệm vụ, đồng bộ với quá trình đổi mới cả hệ thống chính trị.

Còn Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng, ngoài khẳng định được vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cần khẳng định thêm trong dự thảo báo cáo chính trị, đó là MTTQ Việt Nam là cầu nối vững chắc nhất giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

"Bởi, Mặt trận cũng là nơi tập hợp, phản ánh ý kiến của Nhân dân một cách đầy đủ, sâu sắc nhất với Đảng, Nhà nước. Vì vậy, nội dung này cần được thể hiện rõ nét hơn", ông Thịnh nêu ý kiến.

Thanh Thanh