Đây là một hội nghị đặc biệt bởi có sự tham gia của các đại biểu có kinh nghiệm trong công tác Mặt trận. Những ý kiến góp ý của đại biểu tham dự hội nghị sẽ góp phần quan trọng vào dự thảo báo cáo của UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX tại Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Tại đây, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào nội dung báo cáo, trong đó tập trung vào một số điểm mới về mục tiêu, chương trình hành động mà báo cáo nêu dựa trên cơ sở Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đối với những vấn đề liên quan đến MTTQ Việt Nam.

Cần xây dựng dự thảo theo hướng thời sự

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường, MTTQ Việt Nam, cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị cần phải được diễn giải theo hướng thời sự hơn và mạnh mẽ hơn nữa, phải thể hiện được vai trò của MTTQ Việt Nam khi cùng với Nhân dân đoàn kết, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Ngọc Minh nêu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: T.Đ 

Ông Minh còn cho rằng, dự thảo báo cáo cần tạo được sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; cần nêu rõ các hoạt động điển hình là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Mặt trận các cấp; cần phải tạo cơ hội để chấn chỉnh, sàng lọc và đánh giá chất lượng cán bộ, xây dựng được bộ máy trong sạch, có chất lượng cao, có đầy đủ năng lực, đạo đức, là đầu tàu để xây dựng đất nước

Đối với kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, ông Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật, MTTQ Việt Nam, kiến nghị: Cần dành những đánh giá, nhận xét xứng đáng cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Cũng theo ông Đường, cần làm rõ những kết quả đạt được và ý nghĩa vai trò của giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao nhận thức một bước nữa về chức năng này của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.

Bổ sung thêm vấn đề "kiểm soát quyền lực Nhà nước"

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam đề cập đến việc bổ sung thêm vấn đề "kiểm soát quyền lực Nhà nước". Hiến pháp năm 2013 đã tạo nền tảng hiến định cho các cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước, trong đó có vai trò của MTTQ Việt Nam thông qua giám sát và phản biện xã hội.

leftcenterrightdel
Ông Trần Anh Tuấn đề cập đến việc bổ sung thêm vấn đề "kiểm soát quyền lực Nhà nước". Ảnh: T.Đ

Cũng theo ông Tuấn, đến nay, cơ chế Nhân dân kiểm soát quyền lực Nhà nước tuy đã ra đời bằng việc thể chế hóa trong Luật MTTQ Việt Nam về giám sát và phản biện xã hội, nhưng quy định chưa đầy đủ trình tự, thủ tục hiệu lực cũng như trách nhiệm của đối tượng chịu sự giám sát và phản biện xã hội.

Ông Tuấn cho rằng, về tiêu chí cụ thể, ở chức năng phản biện, không nên chỉ dừng lại ở việc phản biện xã hội các dự thảo văn bản mà phải tiến hành phản biện xã hội các văn bản đã ban hành; bởi vì, quá trình thực hiện mới phát sinh các bất cập hoặc thực hiện trong thời gian dài cần sửa đổi cho phù hợp.

Nhấn mạnh hơn về việc mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Hoàng Thám cho rằng, báo cáo phải khẳng định việc quy tụ và phát huy được khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở đường lối, mục tiêu mà Đảng đề ra để xây dựng một đất nước công bằng, dân chủ, văn minh trong điều kiện kinh tế thị trường mới.

Đồng quan điểm với ông Thám, ông Trần Đình Phùng, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về tôn giáo, MTTQ Việt Nam, cũng ý kiến, văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X cần nhấn mạnh hơn về việc mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; liên minh giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, công tác dân tộc, tôn giáo, kiều bào.

Trong vấn đề phát huy vai trò của Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giám sát và phản biện xã hội cần có thêm nội dung và kết quả thực hiện, từ đó góp phần nâng cao lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội nghị đã tiếp thu ý kiến tâm huyết của đại biểu dự để tiếp tục chỉnh sửa, từng bước hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 để trình xin ý kiến tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch và Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam thời gian tới.

Thanh Thanh