Đảng ủy Sở TN&MT và 6 đảng viên chủ chốt Gia Lai có những khuyết điểm, sai phạm trong việc san lấp, phân lô, tách thửa, bán nền, xây dựng công trình, nhà ở không đúng quy định của pháp luật trên địa bàn TP Pleiku và việc phân lô, bán nền khu vực rừng thông xã Ia Đêr (huyện Ia Grai).

Ông Phạm Duy Du, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi để cấp phó ký cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), trong đó đã điều chỉnh giảm diện tích không đúng quy định của pháp luật và ký cấp GCNQSDĐ trong các trường hợp người sử dụng đất tách thửa nhỏ lẻ đất nông nghiệp, phân lô, bán nền, gây dư luận xấu. 

Là Chủ tịch Hội đồng Thẩm định nhưng ông Du không phát hiện 7 vị trí có mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP. Pleiku... 

Những vi phạm của ông Du đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nên UBKT đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ông Trần Xuân Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT, khi còn tại vị đã thiếu kiểm tra, kiểm soát, ký cấp GCNQSDĐ, trong đó chỉnh lý giảm một phần diện tích đất trong GCNQSDĐ để cho mở đường không phù hợp với quy hoạch, trái quy định Luật Đất đai năm 2013; ký cấp GCNQSDĐ trong các trường hợp người sử dụng đất tách thửa nhỏ lẻ đất nông nghiệp, phân lô, bán nền, gây dư luận xấu. 

UBKT Tỉnh ủy Gia Lai quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hùng.

Ông Lê Xuân Khanh, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh do thiếu kiểm tra, kiểm soát, tham mưu ký cấp GCNQSDĐ, trong đó chỉnh lý giảm một phần diện tích đất trong GCNQSDĐ để cho mở đường không phù hợp với quy hoạch, trái quy định Luật Đất đai năm 2013; tham mưu cấp GCNQSDĐ trong các trường hợp người sử dụng đất tách thửa nhỏ lẻ đất nông nghiệp, phân lô, bán nền, gây dư luận xấu nên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Bà Nguyễn Thị Hậu, Trưởng phòng Kỹ thuật - Địa chính, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, khi làm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Pleiku đã thiếu kiểm tra, kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới... nhận kỷ luật bằng hình thức cảnh

Đối với ông Huỳnh Minh Sở, Phó Giám đốc Sở TN&MT, UBKT và ông Đặng Thanh Tài, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh UBKT Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Theo Kết luận số 2405/KL-UBND, trên địa bàn TP Pleiku có 1.523 thửa đất tách không đúng quy định để phân lô, bán nền với 21 vị trí tại 10 phường, xã trên diện tích với 33ha. Vụ việc đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quy hoạch chung của tỉnh cũng như của TP Pleiku, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy hoạch đô thị năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050... gây dư luận xấu trong nhân dân.

Khuất Nguyên