Bà Rịa - Vũng Tàu: Góp sức hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Liên tục từ đầu tháng 3 đến nay, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh triển khai các bước hỗ trợ doanh nghiệp giãn nợ thuế và tiền thuê đất...

Cùng với đó, Cục Thuế phối hợp Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) triển khai nâng cấp kịp thời các ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai “gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất”, ứng dụng TMS phiên bản 4.05 để xử lý các nghiệp vụ gia hạn nộp thuế trên ứng dụng TMS và dừng tính tiền chậm nộp cho các tiểu mục thuộc phạm vi các loại thuế được gia hạn của toàn bộ người nộp thuế...

Theo số liệu cập nhật thời điểm này, tổng số người nộp thuế tại địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc trường hợp gia hạn dự kiến 13.534 doanh nghiệp và hộ, gia đình cá nhân; trong đó, có 7.553 doanh nghiệp, 5.981 hộ gia đình và cá nhân kinh doanh. Tổng số thuế và tiền thuê đất dự kiến được gia hạn 2.045,7 tỷ đồng.

Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhận được 1.879 hồ sơ người nộp thuế đề nghị gia hạn tương ứng số tiền là 433 tỷ đồng. Tại các địa phương, cơ quan thuế theo dõi quản lý hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng là 3.599 hộ.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị đã tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp UBND huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ tổng hợp, xác minh, thống kê, rà soát các đối tượng nhằm hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo quy định.

Hà Tĩnh tiếp nhận hơn 1.000 giấy đề nghị giãn nộp thuế và tiền thuê đất

 Theo Cục Thuế Hà Tĩnh, tính đến nay đơn vị đã tiếp nhận hơn 1.000 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của doanh nghiệp theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Đơn vị đã chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết đến tất cả người nộp thuế trên địa bàn bằng nhiều hình thức như gửi thư điện tử, đăng thông tin trên các phương tiện truyền thông cũng như trực đường dây nóng để giải đáp các thắc mắc liên quan.

Đối với số ít người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân chưa có tài khoản giao dịch điện tử về thuế, người nộp thuế có thể đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và gửi giấy đề nghị gia hạn qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia sau khi việc kết nối triển khai hoàn thành...

Cũng theo Cục Thuế Hà Tĩnh, đơn vị đang quản lý thuế đối với trên 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trên 1.500 hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã. Theo ước tính, có đến hơn 90% trong số này sẽ nằm trong đối tượng thực hiện gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41...

Hải Phòng tuyên truyền Nghị định 41/2020

Để việc gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất đạt được hiệu quả cao nhất, giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, Cục Thuế Hải Phòng cho biết, đã chỉ đạo các chi cục tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung về chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41 của Chính phủ tới toàn thể người nộp thuế trên địa bàn, đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời chính sách hỗ trợ của nhà nước, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho người nộp thuế.

Tiếp tục tuyên truyền về các chính sách thuế mới, Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ thuế, xóa tiền phạt, tiền chậm nộp cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

Tính đến ngày 7/5, Cục Thuế Hải Phòng đã tiếp nhận 1.838 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, với tổng số tiền là 418,3 tỷ đồng; trong đó, thuế giá trị gia tăng là 202,5 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp là 174 tỷ đồng và tiền thuê đất là 41,6 tỷ đồng.

Thùy Dương