Theo đó, ông Phan Đình Điền thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Thành viên Agribank để sang làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng SCB thay ông Vũ Anh Đức kể từ ngày 22/9/2023.

Ông Vũ Anh Đức sẽ thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT SCB và được điều động trở lại để đảm nhiệm vị trí quan trọng tại VietinBank.

Ông Phan Đình Điền đã công tác trong ngành Ngân hàng gần 30 năm, trải qua các vị trí lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo chi nhánh tới Thành viên Hội đồng Thành viên Agribank.

Trong suốt quá trình công tác, ông Phan Đình Điền luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có năng lực quản trị điều hành, đặc biệt là có nhiều kinh nghiệm xử lý nợ.

Tháng 10 năm ngoái, sau khi nhiều chi nhánh, phòng giao dịch của SCB ghi nhận tình trạng người dân tới rút tiền đồng loạt. NHNN đã đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt.

NHNN cho biết, sau hơn một năm được đưa vào kiểm soát đặc biệt, SCB đã khẩn trương, tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan của NHNN, bộ, ngành và các cơ quan của TP Hồ Chí Minh tích cực triển khai các giải pháp theo quy định pháp luật để bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng và bảo đảm quyền, lợi ích của người gửi tiền.

Đến nay, hoạt động của SCB đang dần ổn định, từng bước xử lý khó khăn, vướng mắc và tập trung xây dựng đề án tái cơ cấu.

Nguyễn Điểm