Ngày 28/6/2016, Agribank  đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và bàn giải pháp kinh doanh những tháng cuối năm 2016. Phát biểu chỉ đạo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến đã biểu dương và đánh giá cao hiệu quả các phong trào thi đua của Agriban nhất là việcthực hiện đề án tái cơ cấu theo lộ trình 3 năm và đến nay cơ bản đã hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra, rút ngắn lộ trình giảm nợ xấu về trước thời hạn theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Phó Thống đốc cho rằng, trong thời gian tới Agribank cần tiếp tục phát huy vai trò là ngân hàng chủ đạo trong đầu tư vào khu vực “tam nông”...

Tham dự có Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến; Phó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng; ông Trịnh Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank, Ông Tiết Văn Thành Tổng Giám đốc Agribank…

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức nhưng bằng sự nỗ lực của toàn hệ thống, Agribank đã từng bước ổn định hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao. Đến 25/06/2016, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 847.471 tỷ đồng, tăng 43.287  tỷ (+5,4%) so với đầu năm.Tổng dư nợ tín dụng đạt 700.622 tỷ đồng  tăng 27.645 tỷ đồng (+4,1%) so với cuối năm 2015. Riêng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn , tăng 9.440 tỷ đồng (+2,1%) .

Các kết quả nói trên cũng đã phản ánh phần nào sức mạnh của các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đoàn kết góp phần vào hiệu quả chung của toàn hệ thống. Kết thúc năm 2015, có 129/187 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch; trong đó có 71 đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch và nhiệm vụ. Tại Trụ sở chính, Văn phòng Đại diện và các trung tâm, đơn vị sự nghiệp cũng có 21 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; điển hình như: Trung tâm Phòng ngừa và xử lý rủi ro, Trung tâm Thanh toán, Ban Thư ký Hội đồng Thành viên, Ban Tài chính kế toán, Ban Tín dụng hộ sản xuất và cá nhân, Văn phòng Trụ sở chính...

Trong năm 2015, phong trào thi đua trong toàn hệ thống Agribank đã góp phần vào thành công trong hoạt động kinh doanh; tiếp tục định hướng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên các chương trình trọng điểm theo Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thông qua đó, tiếp tục thấy rõ vai trò chủ lực của Agribank trong đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Ngoài ra, các phong trào thi đua khác cũng được Agribank thường xuyên quan tâm như phong trào xây dựng đơn vị “Ngân hàng trong sạch vững mạnh”; “Thi đua giỏi chuyên môn nghiệp vụ”; Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến nghiệp vụ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ; xây dựng và phát triển thương hiệu, thực hiện Văn hóa doanh nghiệp Agribank; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Đặc biệt, Agribank vẫn duy trì thực hiện tốt các hoạt động xã hội, công tác đền ơn, đáp nghĩa, tương thân tương ái trong đoàn viên và người lao động, cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp với các hoạt động về an sinh xã hội. Đến 31/12/2015, Agribank đã chi hơn 308 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội. Phong trào này được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá rất cao và góp phần xây dựng thêm hình ảnh đẹp của Agribank trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Trong năm 2016, Agribank tập trung sức mạnh toàn hệ thống thực hiện tốt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 03/NQ- HĐTV ngày 07/01/2016, Nghị quyết số 49/NQ-HĐTV ngày 06/05/2016 của Hội đồng Thành viên và các văn bản liên quan triển khai quyết liệt có hiệu quả đúng tiến độ các giải pháp kinh doanh cụ thể. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, đảm bảo cân đối, an toàn và khả năng sinh lời; xử lý nợ xấu; tập trung vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, mở rộng đi đôi với nâng cao chất luợng tín dụng, phát triển dịch vụ tiện ích ngân hàng, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng quản trị ngân hàng hiện đại, năng lực cạnh tranh và hội nhập, giữ vững thương hiệu văn hóa doanh nghiệp. 

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, hàng loạt các nội dung thi đua được Agribank đặt ra như: Hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2016, tập trung huy động nguồn vốn cho vay phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng tín dụng, tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tiền tệ tín dụng ở khu vực nông nghiệp và nông thôn; chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước và các qui định của Agribank về tiền tệ tín dụng và hoạt động ngân hàng; thực hiện việc kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng trong năm 2016 một cách hợp lý, an toàn, ưu tiên cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, các chương trình lương thực, thủy sản, cà phê, cây công nghiệp, chăn nuôi, doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Nhằm triển khai các nội dung trên Agribank đã đề ra hàng loạt các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện như: Thực hiện tốt chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước, theo dõi diễn biến lãi suất, thanh khoản thị trường và cân đối vốn của Agribank để điều hành cân đối vốn, lãi suất, phí điều vốn phù hợp; xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu kinh doanh, đào tạo và thường xuyên đào tạo để nâng cao trình độ kiến thức mọi mặt cho cán bộ viên chức; đẩy mạnh với tốc độ cao công tác tin học gắn việc hiện đại hoá hoạt động ngân hàng với phát triển sản phẩm mới có hiệu quả, nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao tiện ích cho khách hàng. 

Từng đơn vị trong hệ thống cần phấn đấu có nền tài chính lành mạnh, bền vững đủ trang trải chi phí và có tích luỹ... Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của cán bộ viên chức và người lao động trong toàn hệ thống với việc nghiêm túc thực hiện qui định của ngành và pháp luật của Nhà nước, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Tại hội nghị, Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và Cờ Thi đua của Chính phủ cho một số tập thể và cá nhân của Agribank.

Phó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng cũng trao Cờ Thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho một số công đoàn cơ sở, cá nhân của Agribank có phong trào thi đua xuất sắc năm 2015.

Cũng tại hội nghị, ông Trịnh Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank  và ông Tiết Văn Thành, Tổng Giám đốc Agribank cũng đã trao các quyết định khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2015.  

T.N