Theo đó, số người có việc làm quý III tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ, đặc biệt là lao động trong cả ba khu vực kinh tế.

"Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động tiếp tục giảm so với quý trước và cùng kỳ", Tổng cục Thống kê cho biết.

So với cùng kỳ năm 2021, khi dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều địa phương, thu nhập bình quân của người lao động quý III chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 30,1%, tương ứng tăng khoảng 1,6 triệu đồng.

So với cùng kỳ năm 2019, thu nhập bình quân của người lao động III tăng tăng 14,5%, tương ứng tăng khoảng 854.000 đồng. Trong đó, lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng có tốc độ tăng thu nhập bình quân cao nhất trong ba khu vực kinh tế.

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 7,7 triệu đồng, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2021; lao động làm việc trong ngành dịch vụ có thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng, tăng 29,4%; lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản có thu nhập bình quân là 3,9 triệu đồng, tăng 16,6%.

Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương quý III là 7,6 triệu đồng, tăng 126.000 đồng so với quý trước và 1,6 triệu đồng so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm, thu nhập của lao động làm công hưởng lương là 7,5 triệu đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 805.000 đồng).

Trong quý III, số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 50,8 triệu người, tăng 255,2 nghìn người so với quý trước và tăng 3,5 triệu người so với quý III năm 2021 (quý chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19). Còn số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong 9 tháng là 50,5 triệu người, tăng 1,5 triệu người so với 9 tháng năm 2021.

Số người thiếu việc làm trong độ tuổi quý III là khoảng 871.600 người, giảm 10.100 người so với quý trước và đặc biệt giảm 993.600 người so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình thất nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Cơ quan thống kê ghi nhận số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9 tháng là gần 1,08 triệu người, giảm 251.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,35%, giảm 0,64 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Nguyễn Điểm