Tại hội nghị, 20 cá nhân sản xuất, kinh doanh giỏi đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 60 hộ nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2019 được nhận Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh.

Từ năm 2016 - 2019, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đã được duy trì, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ.

Đến nay, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Bình quân hằng năm đã có 128.167 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi bình quân hằng năm là 82.161 hộ; 80.038 hộ đạt thu nhập (đã trừ chi phí) từ 100 - 500 triệu đồng/năm; 1.992 hộ đạt từ 500 - 1 tỷ đồng/năm.

Thông qua phong trào thi đua đã tạo thêm nhiều việc làm mới thu hút mỗi năm 23.000 - 30.000 lao động có thu nhập bình quân 3 triệu đến 4 triệu đồng/người/tháng.

Các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên, nông dân và hộ sản xuất kinh doanh giỏi tham gia tương trợ giúp đỡ trong nội bộ nông dân, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, giải quyết việc làm tại chỗ cho nông dân có việc làm thường xuyên và việc làm theo mùa vụ hoặc từng khâu công việc; giúp đỡ vốn, giống cây, con, ngày công, kinh nghiệm sản xuất cho 15.819 lượt hộ nông dân, trị giá hơn 37,6 tỷ đồng; trực tiếp giúp đỡ được 4.589 hộ nông dân thoát nghèo bền vững với số tiền 320 triệu đồng đã góp phần giảm hộ nghèo toàn tỉnh từ 2% - 3%/năm, nhiều hộ nghèo vươn lên trở thành hộ đủ ăn, hộ khá giả có tích luỹ đầu tư cho sản xuất.

Ngoài sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều hộ nông dân đã ủng hộ, đóng góp hàng trăm triệu đồng cho các quỹ ở địa phương, trở thành hạt nhân có uy tín trong cộng đồng cư dân nông thôn.

Nam Dũng