Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã kết luận 3 nội dung tố cáo ông Đỗ Văn Trụ, trong đó 1/3 nội dung là tố cáo đúng, 2/3 nội dung tố cáo sai; 3 nội dung tố cáo đối với ông Lê Trọng Bình là tố cáo sai; 6 nội dung tố cáo UBND thành phố Sơn La, trong đó 1/6 nội dung tố cáo đúng 1 phần, 2/6 nội dung là tố cáo đúng, 3/6 nội dung tố cáo sai.

Chậm giải quyết đơn

Công dân tố cáo ông Đỗ Văn Trụ chậm trễ trong việc giải quyết đơn đề nghị và yêu cầu hợp pháp của ông Lò Văn Muôn.

Ngày 19/9/2022, ông Đỗ Văn Trụ có Văn bản số 2647/UBND-TCT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết đơn đề nghị của ông Lò Văn Muôn, hạn cuối cùng là ngày 30/10/2022 phải tham mưu giải quyết xong, nhưng đến nay gia đình chưa nhận được phản hồi của Chủ tịch UBND thành phố Sơn La.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật cho thấy: Ngày 12/9/2022, ông Lò Văn Muôn cư trú tại tổ 17, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La có đơn đề nghị về việc hỗ trợ, giao đất tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Ngày 19/9/2022, UBND thành phố có văn bản giao giải quyết đơn, thời gian hoàn thành trước 30/10/2022.

UBND thành phố đã có giấy mời gia đình ông Muôn đến dự họp về việc giải quyết đơn; tổ chức họp về việc giải quyết đơn.

Ngày 28/10/2022 có công văn đôn đốc giải quyết đơn.

Ngày 23/6/2023 có thông báo kết luận buổi tiếp công dân Lò Văn Muôn ngày 20/6/2023, trong đó có nêu nguyên nhân dẫn đến việc giải quyết đơn đề nghị của ông Lò Văn Muôn còn chậm.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La kết luận UBND thành phố giải quyết đơn đề nghị ngày 12/9/2022 của ông Lò Văn Muôn còn chậm và nội dung tố cáo đối với ông Đỗ Văn Trụ là tố cáo đúng.

Không chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thu hồi 

Công dân tố cáo UBND thành phố Sơn La không tiến hành thu hồi, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) sau khi đã thu hồi một phần đất của ông Lò Văn Muôn.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật cho thấy, đơn vị được giao nhiệm vụ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh là Ban Quản lý Dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng thành phố chưa kịp thời đôn đốc, thu GCNQSDĐ của hộ gia đình có đất bị thu hồi gửi về Chi nhánh Văn phòng (CNVP) Đăng ký đất đai thành phố thực hiện cập nhật, chỉnh lý, biến động GCNQSDĐ. 

Ngày 22/6/2023, Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố mới có văn bản gửi CNVP Đăng ký đất đai thành phố tiến hành chỉnh lý GCNQSDĐ của ông Lò Văn Muôn sau thời điểm phát sinh đơn tố cáo ngày 31/3/2023.

Kết quả xác minh ngày 21/7/2023 của Thanh tra tỉnh với UBND thành phố, CNVP Đăng ký đất đai thành phố đã hoàn thành chỉnh lý diện tích đất trong GCNQSDĐ của hộ gia đình ông Lò Văn Muôn đã bị thu hồi để thực hiện dự án, sau khi hoàn thành việc chỉnh lý đã chuyển cho UBND phường Chiềng Sinh bàn giao lại cho gia đình ông Lò Văn Muôn.

UBND phường Chiềng Sinh đã mời gia đình ông Muôn đến nhận GCNQSDĐ đã chỉnh lý nhưng hộ gia đình ông Muôn chưa nhận.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La kết luận nội dung tố cáo đối với UBND thành phố là tố cáo đúng.

Không hướng dẫn công dân tiếp cận thông tin

Liên quan đến Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh, công dân tố cáo UBND thành phố Sơn La không hướng dẫn công dân đến cơ quan có trách nhiệm để được cung cấp các văn bản do UBND tỉnh ban hành theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật Tiếp cận thông tin.

Căn cứ khoản 3 Điều 26 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, ngày 7/4/2023, UBND thành phố ban hành Công văn số 936/UBND-TNMT thông báo các văn bản do UBND tỉnh ban hành không thuộc trách nhiệm cung cấp thông tin của UBND thành phố với lý do không phải là thông tin, tài liệu do UBND thành phố tạo ra nhưng chưa nêu các văn bản này cơ quan nào có trách nhiệm cung cấp cho công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La kết luận, nội dung công dân tố cáo là tố cáo đúng một phần.

Ghi sai nội dung tài sản bồi thường

Liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thu hồi đất thực hiện Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh, công dân tố cáo tại bảng kê chi tiết các hạng mục bồi thường, hỗ trợ kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Lò Văn Muôn có nội dung sai sự thật về phần tài sản, vật kiến trúc: “Tài sản trên thửa đất số 57, TBĐ 02 của bà Lò Thị Hoa, bà Lò Thị Diên do ông Lò Văn Muôn tạo lập trên đất”.

Qua xác minh và UBND thành phố cũng thừa nhận do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, cán bộ Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố có ghi nội dung trong bảng kê chi tiết các hạng mục bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Lò Văn Muôn nội dung “tài sản trên thửa đất số 57, TBĐ 02 của bà Lò Thị Hoa, bà Lò Thị Diên do ông Lò Văn Muôn tạo lập trên đất”.

Tuy nhiên, nội dung này không ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Lò Văn Muôn vì các hạng mục tài sản của ông Lò Văn Muôn tạo lập trên đất đều được kiểm đếm đầy đủ, lập hồ sơ, phê duyệt và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La kết luận, nội dung công dân tố cáo là tố cáo đúng.

Yêu cầu kiểm điểm

Nguyên nhân vi phạm do khối lượng công việc nhiều, lại thực hiện trong thời gian ngắn, nên trong quá trình triển khai phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trước khi triển khai xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh xảy ra một số vi phạm.

Bên cạnh đó, các tập thể, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ chưa kiểm tra, rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, dẫn đến sai sót.

Qua xác minh một số nội dung tố cáo khác, Thanh tra tỉnh Sơn La còn xác định UBND thành phố chưa lập phương án bổ sung hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc bằng 2 lần giá đất nông nghiệp cùng loại bị thu hồi đối với hộ gia đình các ông, bà: Lò Văn Đoan, Lò Văn Ngọc, Lò Văn Kiên, Lò Thị Yên. Việc lưu trữ toàn bộ bản đồ trích đo địa chính tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất bàn giao cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Sơn La ngày 10/7/2017 đến nay chưa tìm thấy.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc trong việc giải quyết đơn đề nghị, ghi ngày 12/9/2022 của ông Lò Văn Muôn còn chậm; chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với bộ phận tham mưu có liên quan đến các vi phạm được nêu trong kết luận; giải quyết đơn đề nghị ghi ngày 12/9/2022 của ông Lò Văn Muôn.

Yêu cầu tập thể lãnh đạo UBND thành phố Sơn La kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của lãnh đạo UBND thành phố trong việc: 

Chỉ đạo đôn đốc việc thu GCNQSDĐ để chính lý sau khi đã thu hồi một phần đất của gia đình ông Lò Văn Muôn. 

Hướng dẫn ông Lò Văn Muôn đến cơ quan có trách nhiệm cung cấp đối với các thông tin không thuộc trách nhiệm cung cấp thông tin của UBND thành phố. 

Việc lưu trữ toàn bộ bản đồ trích đo địa chính tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất bàn giao cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Sơn La ngày 10/7/2017. 

Ban hành Quyết định số 2491/QĐ-UBND, Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 5/10/2017 phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ khi chưa lập phương án bổ sung hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng 2 lần giá đất nông nghiệp cùng loại bị thu hồi đối với hộ gia đình các ông, bà: Lò Văn Đoan, Lò Văn Ngọc, Lò Văn Kiên, Lò Thị Yên.

Trần Kiên