Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 về việc thụ lý tố cáo tiếp (gia hạn tại Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 15/2/2023) và giao Thanh tra tỉnh xác minh nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Hải, trú tại thôn Chản Đồng, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ báo cáo xác minh của Thanh tra tỉnh và hồ sơ, tài liệu liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kết luận số 1928/KL-UBND về nội dung tố cáo của công dân.

Theo đó, công dân tố cáo tiếp đối với ông Nguyễn Văn Hải, trú tại thôn Chản Đồng, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, xây dựng, làm nhà và trồng cây chiếm dụng đường dân sinh của thôn.

UBND tỉnh căn cứ vào kết quả đo đạc địa chính năm 2018, hồ sơ giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2022, hiện trạng sử dụng đất, theo đó, ông Nguyễn Văn Hải có trồng một số cây từ năm 2017 đến năm 2019 vào phần lối đi, tiếp giáp với thửa đất số 57, tờ bản đồ số 90, đo đạc địa chính năm 2018, đã được Chủ tịch UBND huyện Lục Nam xử lý tại Kết luận số 778a/KL-UBND ngày 16/5/2022. Ông Nguyễn Văn Hải đã chấp hành chặt bỏ cây, hiện trạng không còn cây trồng chiếm dụng vào đường dân sinh của thôn.

Năm 2019, ông Nguyễn Văn Hải xây dựng, làm nhà không chiếm dụng đường dân sinh của thôn Chản Đồng. Tuy nhiên, hiện trạng có một phần xà gồ mái cổng (kích thước 60cm) lấn ra ngoài đường dân sinh của thôn.

Tại thời điểm Chủ tịch UBND huyện Lục Nam giải quyết tố cáo tiếp của công dân tại Kết luận số 778a/KL-UBND ngày 16/5/2022, hộ ông Nguyễn Văn Hải chưa được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên chưa có cơ sở kết luận việc hộ ông Nguyễn Văn Hải xây dựng có một phần xà gồ mái cổng lấn ra đường dân sinh của thôn Chản Đồng (xây dựng năm 2019, kích thước 60cm).

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam chưa kiến nghị kiểm tra, xem xét đối với việc xây nhà ở, sân, vườn, tường rào từ năm 2019 trên diện tích ông Nguyễn Văn Hải mua của thôn Chản Đồng (thôn bán trái thẩm quyền vào năm 2001), theo đo đạc địa chính năm 2018, là thửa số 57, diện tích 322,6m2, tờ bản đồ số 90, ký hiệu là ONT+CLN.

UBND tỉnh kết luận, nội dung công dân tố cáo tiếp ông Nguyễn Văn Hải, thôn Chản Đồng, xã Yên Sơn xây dựng, làm nhà và trồng cây chiếm dụng đường dân sinh của thôn, là tố cáo đúng một phần.

Phần tố cáo đúng là tố cáo tiếp ông Nguyễn Văn Hải đã tự ý chiếm đất để trồng cây trên phần diện tích đường đi xuống cánh đồng thuộc quyền quản lý và sử dụng của UBND xã. Trách nhiệm để xảy ra vi phạm nêu trên đến nay đã thực hiện xong. Hiện trạng một phần xà gồ mái cổng (kích thước 60cm), ông Nguyễn Văn Hải có xây dựng (năm 2019) lấn ra ngoài đường dân sinh của thôn Chản Đồng.

Phần tố cáo sai là tố cáo tiếp ông Nguyễn Văn Hải, thôn Chản Đồng, xã Yên Sơn xây dựng vành lao, làm nhà chiếm dụng đường dân sinh của thôn là tố cáo sai. Người tố cáo có đơn không cố ý tố cáo sai.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lục Nam tổ chức rút kinh nghiệm đối với việc xác minh, kết luận giải quyết tố cáo tại Kết luận số 778a/KL-UBND ngày 16/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện việc yêu cầu ông Nguyễn Văn Hải cắt bỏ một phần xà gồ mái cổng (kích thước 60cm) lấn ra ngoài đường dân sinh của thôn Chản Đồng.

Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, xem xét đối với việc xây nhà ở, sân, vườn, tường rào từ năm 2019 trên diện tích ông Nguyễn Văn Hải mua của thôn Chản Đồng (bán trái thẩm quyền năm 2001), theo đo đạc địa chính năm 2018, là thửa số 57, diện tích 322,6m2, tờ bản đồ số 90, đo đạc địa chính năm 2018, ký hiệu là ONT+CLN.

Hoàng Long