Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 667/UBND-TCD ngày 22/02/2022 về việc thực hiện tốt quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại.

Đây là chỉ đạo tại Quyết định số 327/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Quang Nguyên, trú tại phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (lần 2).

Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Giang cũng quyết định việc ông Nguyễn Quang Nguyên đề nghị được giao đất ở tái định cư tại Dự án là không có cơ sở để giải quyết.

UBND tỉnh thống nhất với giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã Việt Yên tại Quyết định số 7300/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Nguyên (lần đầu).

Trước đó, ông Nguyễn Quang Nguyên khiếu nại Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Khu dân cư Văn Xá, tại phường Bích Động, thị xã Việt Yên và Quyết định số 6353/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc cưỡng chế thu hồi đất, tài sản trên đất đối với hộ gia đình ông Nguyễn Quang Nguyên; không đồng ý với Quyết định số 7300/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyên.

Qua xác minh cho thấy, Dự án Khu dân cư Văn Xá thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất được quy định Luật Đất đai. Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hộ ông Nguyên không chấp hành quyết định thu hồi đất là trái với quy định.

Hộ ông Nguyên không nhận tiền và bàn giao mặt bằng mặc dù đã được tuyên truyền, vận động. Ngày 13/10/2023, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã có Quyết định số 6353/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất, tài sản trên đất đối với hộ gia đình ông Nguyễn Quang Nguyên là đảm bảo theo quy định. Do đó, việc ông Nguyên khiếu nại quyết định trên là không có cơ sở để giải quyết.

Khi giải quyết đơn khiếu nại của công dân, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên chưa giải quyết nội dung công dân đề nghị được tái định cư tại dự án, mà giao cho Chủ tịch UBND thị trấn Bích Động kiểm tra, rà soát đối tượng, báo cáo đề xuất UBND huyện hướng giải quyết kiến nghị của hộ gia đình mặc dù nhằm đảm bảo an sinh, ổn định chỗ ở cho công dân, tuy nhiên không đảm bảo theo quy định tại Điều 18 Luật Khiếu nại năm 2011.

Đến nay, nội dung công dân đề nghị nêu trên đã quá thời hạn giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã Việt Yên. Do vậy, nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua đối chiếu với quy định, việc ông Nguyên đề nghị được giao đất ở tái định cư tại dự án là không có cơ sở để giải quyết. Vì, theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định khi thu hồi đất nông nghiệp phải bố trí tái định cư cho người dân.

Chủ tịch UBND thị xã Việt Yên giải quyết tại Quyết định số 7300/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyên là đảm bảo khách quan, đúng quy định pháp luật.

Phạm Duy