Cụ thể nội dung ông Lương Viết Sâm phản ánh: Gia đình ông có mảnh đất ruộng, diện tích khoảng 1.000m2 tại mặt đường Âu Cơ, tổ 18, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhà nước có chủ trương thu hồi đất của gia đình ông, nếu như thu hồi làm công trình phúc lợi thì ông hoàn toàn đồng ý với barem bồi thường. Nhưng hiện nay, ông được biết Nhà nước thu hồi đất của gia đình để kinh doanh đất nhà ở.

Sau khi phản ánh lên nhiều nơi, qua nhiều cuộc họp với Trung tâm Phát triển quỹ đất nhưng không tìm được phương án thoả đáng cho gia đình. Vậy, ông đề nghị các cấp có thẩm quyền trả lời thoả đáng.

Về nội dung phản ánh này, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Yên Bái thông tin về các thửa đất thu hồi và kết quả thực hiện như sau:

Vị trí đất thu hồi được xác định tại thửa đất số 152, tờ bản đồ 298, diện tích 997,3m2, loại đất lúa.

Ngày 13/1/2017, ông Lương Viết Sâm đã đồng ý thực hiện kiểm kê đất đai và tài sản trên đất và đồng ý ký phương án bồi thường, hỗ trợ đất đai và tài sản trên đất bị thu hồi.

Ngày 24/4/2017, UBND thành phố Yên Bái phê duyệt Quyết định số 915 về Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình: Phát triển quỹ đất hai bên đường tránh ngập, thành phố Yên Bái (mở rộng khu số 1, giai đoạn II về phía nhà khách số 2 cũ: Địa điểm phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái).

Ngày 24/4/2017, UBND thành phố Yên Bái ban hành Quyết định số 909 về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Phát triển quỹ đất hai bên đường tránh ngập, thành phố Yên Bái.

Ngày 26/7/2023, UBND thành phố Yên Bái ban hành Quyết định số 3084 phê duyệt phương án tính tiền trả chậm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình Phát triển quỹ đất hai bên đường tránh ngập, thành phố Yên Bái.

Ngày 21/8/2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái có Thông báo số 168 về việc chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Ngày 8/3/2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có Thông báo số 28 về việc chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (lần 2) công trình Phát triển quỹ đất hai bên đường tránh ngập, thành phố Yên Bái (nay là Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (chỉnh trang đô thị) quỹ đất giáp mặt đường Âu Cơ - mở rộng khu số 1 về phía đường Trần Phú).

Đến nay, sau 2 lần thông báo chi trả kinh phí, hộ gia đình ông Lương Viết Sâm không đến nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ.

Sở TN&MT Yên Bái cho biết, các căn cứ để tiến hành thực hiện thu hồi đất bao gồm: Quyết định số 3614 ngày 3/11/2014 của UBND thành phố Yên Bái về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng công trình: Quy hoạch chi tiết khu số 1 đường tránh ngập, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Quyết định số 544 ngày 2/3/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát đo đạc, kiểm đếm thực hiện giải phóng mặt bằng, công trình phát triển quỹ đất hai bên đường tránh ngập, thành phố Yên Bái.

Quyết định số 3170 ngày 18/12/2019 về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất: Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở.

Quyết định số 1639 ngày 25/6/2021 của UBND thành phố Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở.

Nghị quyết số 15 ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Quyết định số 2754 ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Yên Bái; Quyết định số 637 ngày 27/4/2023 về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách hộ gia đình cá nhân đăng ký sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.

Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 2021/UBND-XD ngày 15/7/2020 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở…

Về nội dung này, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái trả lời như sau: Căn cứ điểm d, Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai năm 2013 quy định: Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng...

3. Thực hiện các dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất bao gồm:...

d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Căn cứ quy định của Luật Đất đai và các quyết định, văn bản của các cơ quan có thẩm quyền đã viện dẫn ở trên thì đây là Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở thuộc hạng mục (chỉnh trang đô thị) đã được Nhà nước đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo quy định của Luật Đất đai thì dự án này thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để giao đất cho nhà đầu tư thực hiện. Đơn giá bồi thường đã được lập và phê duyệt theo đúng quy định tại thời điểm phê duyệt phương án thu hồi đất của hộ gia đình ông Lương Viết Sâm.

Hộ gia đình ông Lương Viết Sâm đã có quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ do UBND thành phố Yên Bái phê duyệt theo đúng quy định.

Sở TN&MT đề nghị hộ gia đình ông Lương Viết Sâm chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái là đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt của dự án.

Bùi Bình