Tại buổi tiếp công dân đã có 15 lượt ý kiến phản ánh trình bày đến Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó, 2 đoàn đông người đề nghị nội dung liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình dự án về giao thông, phát triển kinh tế - xã hội.

Đa số các ý kiến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đều liên quan đến lĩnh vực đất đai, quá trình thu hồi đất, công tác đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên và huyện Văn Chấn.

Một số ý kiến mong muốn lãnh đạo tỉnh quyết liệt chỉ đạo các ngành, địa phương xem xét, giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho người dân trên cơ sở hài hòa lợi ích của người dân với lợi ích chung của tỉnh.

Qua nghe ý kiến, kiến nghị của người dân và ý kiến phát biểu của các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của công dân, chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan xem xét, giải quyết trên cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Bùi Bình