Công dân tố cáo ông Phan Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín 2 nội dung, cụ thể: Thứ nhất, ban hành Kết luận số 24/KL-UBND ngày 16/12/2022 trả lời công dân tố cáo sai là không đúng về nội dung liên quan đến việc sử dụng đất của hộ ông Lê Tài Vụ ở thôn Mai Sao, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín. Công dân cho rằng hộ ông Lê Tài Vụ sau khi tháo dỡ công trình vi phạm đã tiếp tục xây dựng lại và lấn ra đường vào khu trại chăn nuôi nhưng kết luận giải quyết tố cáo lại kết luận là tố cáo sai; thứ hai, khi thụ lý đơn tố cáo của công dân không tổ chức tiếp công dân để làm rõ nội dung tố cáo và yêu cầu cung cấp tài liệu là vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 11, Luật Tố cáo.

Kết quả xác minh cho thấy, hộ ông Lê Tài Vụ sử dụng thửa đất số 157, tờ bản đồ số 4, diện tích 568m2 ở thôn Mai Sao, xã Nguyễn Trãi. Trong quá trình sử dụng hộ ông Lê Tài Vụ có vi phạm xây dựng lấn chiếm đất công, UBND xã Nguyễn Trãi đã kiểm tra phát hiện vi phạm từ ngày 20/1/2022 nhưng Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trãi chậm xử lý vi phạm.

Từ tháng 5/2022 đến tháng 7/2022, UBND xã tiếp tục kiểm tra hiện trạng và yêu cầu hộ ông Lê Tài Vụ tháo dỡ công trình vi phạm.

Ngày 22/8/2022, UBND huyện Thường Tín có Kết luận số 09/KL-UBND trong đó kết luận nội dung công dân tố cáo đúng 1 phần, có việc hộ ông Lê Tài Vụ xây dựng công trình trên đất công và yêu cầu UBND xã Nguyễn Trãi tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm do không thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tham mưu xử lý kịp thời, dứt điểm vi phạm của hộ ông Lê Tài Vụ.

Ngày 7/9/2022, UBND xã Nguyễn Trãi đã tổ chức hội nghị họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Trường Xuân, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trãi và ông Lê Văn Quyên, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trãi và ông Dương Văn Phích, công chức địa chính xã để xảy ra vi phạm nêu trên.

Tháng 9/2022, công dân tiếp tục có đơn tố cáo về việc ông Lê Tài Vụ sau khi tháo dỡ công trình vi phạm đã tiếp tục xây dựng lại và lấn ra đường vào khu trại chăn nuôi.

UBND xã Nguyễn Trãi đã chồng ghép bản đồ hiện trạng sử dụng đất của nhà ông Lê Tài Vụ sau khi phá dỡ lên bản đồ đo vẽ năm 1993, năm 1998. Kết quả, ranh giới sử dụng đất hiện nay của hộ ông Vụ đã lùi vào so với ranh giới của bản đồ 1993 và năm 1998.

Tháng 10/2022, hộ ông Lê Tài Vụ mới tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trên đất và xây lùi vào phía trong ranh giới cho phép.

Ngày 16/12/2022, UBND huyện Thường Tín ban hành Kết luận số 24/KL-UBND kết luận nội dung công dân tố cáo sai, là đúng.

UBND thành phố kết luận, việc công dân tố cáo ông Phan Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín ký ban hành Kết luận số 24/KL-UBND ngày 16/12/2022 kết luận công dân tố cáo sai, là không có cơ sở. Nội dung công dân tố cáo là sai.

Cũng theo kết luận của UBND thành phố, ngày 28/9/2022, công dân thôn Mai Sao, xã Nguyễn Trãi có đơn tố cáo ông Nguyễn Trường Xuân, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trãi và ông Lê Văn Quyên, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trãi thao túng cho ông Dương Văn Phích cán bộ địa chính xã tiếp tay cho ông Lê Tài Vụ vi phạm lấn chiếm đất đai đường vào trại chăn nuôi Lộc Mai Hòe.

UBND huyện Thường Tín đã giao ông Phan Thanh Tùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chỉ đạo và giao cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra, xem xét và tham mưu cho UBND huyện giải quyết. Ngày 16/12/2022, UBND huyện Thường Tín ban hành Kết luận số 24/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo của công dân.

Trong quá trình giải quyết đơn tố cáo của công dân, đơn vị được Chủ tịch UBND huyện giao kiểm tra, xác minh, tham mưu cho UBND huyện ban hành kết luận giải quyết đơn tố cáo của công dân đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trãi, đã không làm việc trực tiếp với người tố cáo, yêu cầu người tố cáo cung cấp thông tin, tài liệu để làm rõ nội dung tố cáo, là chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 11 Nghị định số 31/2019/NĐ- CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo; là chưa thực hiện quyền của người giải quyết tố cáo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11, Luật Tố cáo.

UBND thành phố kết luận, nội dung công dân tố cáo ông Phan Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín khi giải quyết đơn tố cáo của công dân không tổ chức tiếp công dân để làm rõ nội dung tố cáo và yêu cầu cung cấp tài liệu là tố cáo đúng một phần, cụ thể: Tố cáo đúng là Tổ xác minh không tiếp công dân khi giải quyết đơn tố cáo; tố cáo sai là ông Phan Thanh Tùng là Phó Chủ tịch được UBND huyện Thường Tín giao chỉ đạo việc giải quyết, không có nhiệm vụ phải tiếp công dân khi thụ lý đơn.

Qua xem xét, việc UBND huyện Thường Tín không mời công dân đến làm việc về nội dung tố cáo không làm thay đổi kết quả xác minh vụ việc.

Trên cơ sở kết quả xác minh, UBND thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Thường Tín chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức rút kinh nghiệm trong việc xác minh đơn tố cáo của công dân.

Hoàng Long