Công dân tố cáo UBND huyện Tân Yên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ789057 (cấp ngày 5/11/2003; tổng diện tích được cấp là 1.665m2, gồm 360m2 đất ở và 1.305m2 đất vườn, tại tờ bản đồ số 14, thửa 134) cho hộ gia đình ông Lê Văn Minh, tại thôn Sặt, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên không đúng quy định, vì đã cấp vào đất của hộ ông Lê Bá Vì, vợ là bà Bàn Thị Thanh.

Tiếp nhận đơn thư tố cáo của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định thụ lý nội dung tố cáo đối với UBND huyện Tân Yên theo quy định.

Kết quả xem xét, xác minh thấy, từ năm 1991, khu đất trên đã được UBND xã Liên Sơn theo dõi, quản lý là đất của ông Minh, thể hiện tại sổ mục kê và bản đồ đo vẽ năm 1991 ghi nhận thửa đất số 134, tờ bản đồ số 14 có diện tích 1.665m2, chủ sử dụng là ông Lê Văn Minh.

UBND tỉnh Bắc Giang nhận xét, việc sử dụng đất đối với diện tích đã được UBND huyện Tân Yên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Lê Văn Minh năm 2003 (ông Minh đã chết năm 2012) có liên quan đến mối quan hệ trong gia đình. Ông Lê Văn Minh, ông Lê Bá Vì, bà Lê Thị Hải là anh, chị, em ruột trong gia đình, trong đó bà Hải là chị cả, ông Minh là em út. Ông Lê Bá Vì là liệt sỹ, có vợ là bà Bàn Thị Thanh đã từng có thời gian sử dụng trong khoảng thời gian trước năm 1960 đến năm 1981. Năm 1981, bà Lê Thị Hải đã xin mảnh đất này (xin bằng miệng) để làm nhà cho con là ông Nguyễn Văn Thơm, sinh năm 1958, xây nhà cây, khoảng 4 gian. Đến năm 1990, ông Thơm đã bán lại cho ông Lê Văn Minh là cậu của ông Thơm, việc mua bán bằng miệng, không có giấy tờ.

Trong công tác quản lý của Nhà nước, từ năm 1991, UBND xã Liên Sơn đã theo dõi, quản lý diện tích đất ông Lê Văn Minh sử dụng thể hiện tại sổ mục kê và bản đồ đo vẽ năm 1991 ghi nhận thửa đất số 134, tờ bản đồ số 14 có diện tích 1.665m2. Việc theo dõi, quản lý đất là phù hợp, đúng tình hình như diễn biến quá trình sử dụng đất, mua bán trong gia đình ông Minh.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Minh năm 2003 được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30/11/2001 của Tổng cục Địa chính.

Mặc dù, quá trình xác minh, thu thập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thấy đơn xin cấp giấy chứng nhận, song việc xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Minh là có thật, được thực hiện công khai từ cơ sở và phù hợp với thông tin, số liệu theo dõi, quản lý đất đai tại UBND xã Liên Sơn tại sổ mục kê và bản đồ lập năm 1991.

UBND tỉnh nhận xét, việc công dân cho rằng, UBND huyện Tân Yên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ789057 cho hộ gia đình ông Lê Văn Minh không đúng quy định, vì đã cấp vào đất của hộ ông Lê Bá Vì, vợ là bà Bàn Thị Thanh là không có cơ sở.

Do vậy, UBND tỉnh Bắc Giang kết luận, nội dung công dân tố cáo UBND huyện Tân Yên như trên là tố cáo sai.

Hoàng Long