Theo Thanh tra TP, từ tháng 1/2020 đến nay, đơn vị đã tích cực tham mưu UBND TP nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và TP về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

Các vụ việc được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý Nhà nước và theo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ.

Nội dung thanh tra đã đi sâu vào việc chấp hành chính sách, pháp luật của các cơ quan, đơn vị, việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Qua thanh tra, đã phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục các bất cập, sơ hở trong quản lý Nhà nước để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Tỷ lệ giải quyết các vụ việc KN, TC đạt hơn 83%; số vụ việc chuyển cơ quan điều tra đạt hơn 93%, cao hơn mức chung của toàn quốc.

Bên cạnh đó, Thanh tra TP đã nghiêm túc thực hiện việc tiếp, đối thoại với công dân, tập trung giải quyết các vụ TC thuộc thẩm quyền, đôn đốc việc giải quyết dứt điểm nhiều vụ KN, TC đông người, phức tạp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tuy nhiên, Thanh tra TP cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số hoạt động nghiệp vụ về tiếp công dân làm rõ nội dung đơn, xác minh trực tiếp tại đơn vị liên quan, đối thoại trong giải quyết KN gặp khó khăn…

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Duy Hoàng Dương chia sẻ, thời gian qua, các cấp, các ngành TP đã nghiêm túc thực hiện công tác thanh tra; chú trọng giải quyết các vụ việc KN đông người, phức tạp thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Trong đó, Thanh tra TP Hà Nội đã chú trọng thực hiện Nghị quyết số 14 của HĐND TP về giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện quyết định giải quyết KN, thông báo kết luận TC đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn TP. Qua đó, phát hiện và xử lý kịp thời, chấn chỉnh các sai phạm, góp phần tích cực làm chuyển biến kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND TP.

Thanh tra TP cũng tham mưu TP  giải quyết nhiều vụ việc KN, TC phức tạp; làm tốt công tác tiếp công dân phục vụ các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước, đặc biệt là phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Duy Hoàng Dương cũng cho rằng, nhiều vụ việc vẫn còn chậm được giải quyết dứt điểm, kéo dài nhiều năm. Vì vậy, đề nghị Thanh tra TP tiếp tục tăng cường tham mưu, đôn đốc, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân.

Đồng thời, Thanh tra TP cần rà soát lại toàn bộ các vụ việc đã giải quyết, chưa giải quyết để phân loại, đánh giá tổng hợp báo cáo TP; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư KN, TC.

Hải Hà