Sở Tư pháp thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2655/TB-STP về kết quả giải quyết tố cáo.

Qua xác minh cho thấy, công dân tố cáo “Quy chế Đấu giá tài sản số 107-15/2017/QCĐG-VNAC ngày 15/5/2020 trong hồ sơ bán cho khách hàng không có chữ ký của đại diện Công ty Đấu giá hợp danh miền Bắc, chỉ có dấu treo”, là tố cáo đúng.

Ngoài ra, công dân tố cáo, “công ty không trả lại 80 triệu đồng tiền đặt trước với lý do khách hàng vi phạm quy chế đấu giá và bị truất quyền tham gia đấu giá; không trả lại tiền đặt trước nhưng không thông báo cho khách hàng biết”, là tố cáo đúng.

Qua xác minh cho thấy, hồ sơ đấu giá lưu tại Công ty Đấu giá hợp danh miền Bắc thể hiện, ngày 24/6/2020, ông Nguyễn Đức Hồng đã nộp 80 triệu đồng tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh miền Bắc. Biên bản đấu giá tài sản ngày 26/6/2020 có nội dung “ông Nguyễn Đức Hồng đã vi phạm Quy chế Bán đấu giá và bị tước quyền tham gia đấu giá”.

Ngày 24/7/2020, Công ty Đấu giá hợp danh miền Bắc đã có Văn bản số 39/2020/CV về việc thông báo giải quyết vấn đề tiền cọc tài sản số 107-15/2017/ĐG-VNAC có nội dung “ông Nguyễn Đức Hồng bị mất số tiền đặt trước là 80 triệu đồng theo đúng quy định pháp luật”.

Ngày 10/8/2020, Công ty Đấu giá hợp danh miền Bắc đã chuyển 80 triệu đồng tiền đặt trước vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ.

Việc Công ty Đấu giá hợp danh miền Bắc không trả lại 80 triệu đồng tiền đặt trước với lý do khách hàng vi phạm Quy chế Đấu giá và bị truất quyền tham gia đấu giá là vi phạm quy định tại Khoản 4, Khoản 6, Khoản 7 Điều 39; khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản.

Ngoài ra, tại Khoản 6 Điều 5 Quy chế Đấu giá tài sản số 107-15/2017/QCĐG-VNAC ngày 15/5/2020 của Công ty Đấu giá hợp danh miền Bắc quy định: “Đối với khoản tiền đặt trước là tiền mặt bằng đồng Việt Nam được gửi vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh miền Bắc. Số tiền này được kiểm đếm cụ thể khi người tham gia trúng đấu giá và không vi phạm Quy chế Đấu giá, số tiền đặt trước theo quy định tại Khoản 1… Điều 10 của Quy chế này. Trường hợp người tham gia không trúng đấu giá, số tiền đặt trước sẽ được trả lại nguyên trạng cho những người không trúng đấu giá…”.

Khoản 1 Điều 10 Quy chế Đấu giá tài sản số 107-15/QCĐG-VNAC ngày 15/5/2020 của Công ty Đấu giá hợp danh miền Bắc quy định: Người điều hành có quyền tạm ngưng cuộc đấu giá để lập biên bản vi phạm quy chế, nội quy cuộc bán đấu giá, tước quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá trong các trường hợp sau: Người tham gia đấu giá không tôn trọng và tuân thủ những yêu cầu, quyết định của người điều hành; trong cuộc đấu giá nếu người tham gia đấu giá: hút thuốc, sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện, sử dụng điện thoại, trao đổi với người khác, đi ra ngoài… “Tất cả những hành vi này đều vi phạm quy chế đấu giá” là quy định trường hợp thu tiền đặt trước, trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá không đúng quy định tại Khoản 6 Điều 39, Khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản.

Đối với nội dung tố cáo: “Công ty tổ chức đấu giá khi chỉ có 1 khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá mà không có sự thỏa thuận của khách hàng và người có tài sản; ép khách hàng trả giá nếu không trả giá thì mất tiền đặt trước” là tố cáo sai.

Tuy nhiên, Khoản 4 Điều 4 Quy chế Đấu giá tài sản số 107-15/2017/QCĐG-VNAC ngày 15/5/2020 của Công ty Đấu giá hợp danh miền Bắc quy định nội dung: “Trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá thì Công ty Đấu giá hợp danh miền Bắc… thực hiện thỏa thuận với người có tài sản bán đấu giá và người có nhu cầu mua tài sản để thực hiện bán không thông qua đấu giá…” là vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật Đấu giá tài sản.

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã yêu cầu Công ty Đấu giá hợp danh miền Bắc khắc phục các vi phạm, thiếu sót nêu trên, có biện pháp xử lý đối với các cá nhân vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện kết luận nội dung tố cáo về Sở Tư pháp.

Căn cứ quy định pháp luật, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đề nghị Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội xem xét, xử lý đối với đấu giá viên Lê Đình Bình theo quy định của Điều lệ Hội vì để xảy ra những thiếu sót, vi phạm nêu trên và thông báo kết quả xử lý về Sở Tư pháp.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Đức Hồng, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục đề nghị có đơn thư tới cơ quan chức năng đề nghị làm rõ dấu hiệu “vòi vĩnh” khi cố tình làm sai trong quá trình đấu giá tài sản và kiến nghị xử lý vi phạm chưa đảm bảo theo quy định pháp luật trong thời gian tới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long