Tại buổi tiếp công dân Lê Văn Ngân, trú tại xóm 1, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương khiếu nại việc UBND xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương thu hồi đất nhưng không bồi thường theo quy định pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông.


Qua nghe nội dung trình bày của công dân và báo cáo của UBND xã Thanh Đức, UBND huyện Thanh Chương và các sở chuyên ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận, để giải quyết dứt điểm vụ việc, giao UBND huyện Thanh Chương chỉ đạo UBND xã Thanh Đức hướng dẫn công dân lập hồ sơ kê khai, đăng ký cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định.


Cùng với đó, tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất phù hợp với quy hoạch và thực trạng hiện tại, trong đó, rà soát lại quá trình đưa diện tích đất khai hoang của gia đình ông Lê Văn Ngân vào đất công ích, sau đó chuyển đất trồng cây lâu năm vào quy hoạch đất thương mại dịch vụ có đảm bảo quy định hay không?


Trên cơ sở xem xét một cách đầy đủ, toàn diện và vận dụng các quy định của pháp luật, nếu đủ điều kiện, chính quyền địa phương có thể làm thủ tục cấp quyền sử đất nông nghiệp cho gia đình ông Lê Văn Ngân.


Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, diện tích đất khai hoang này không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm đất ở. Trong quá trình này, công dân phải hợp tác với chính quyền, các ngành chức năng của địa phương để chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ. Nếu công dân không đồng ý thì sẽ giải quyết kiến nghị, khiếu nại theo quy định.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện Thanh Chương, xã Thanh Đức hoàn thành các thủ tục và báo cáo trước ngày 30/04/2024.
Xuân Thống