Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A là dự án Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Ngày 6/4/2010, UBND thành phố có Quyết định số 1555/QĐ-UBND về việc thu hồi 67.125m2 đất tại phường Định Công và phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai; phường Khương Đình, quận Thanh Xuân; giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý duy tu hạ tầng đô thị quận Hoàng Mai để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến quốc lộ 1A.

Về nội dung thứ nhất, công dân tố cáo đối với ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai có hành vi thu hồi đất không đúng diện tích. Người tố cáo cho rằng: Năm 2017, UBND quận Hoàng Mai có quyết định thu hồi 113,4m2 đất do ông Mai Văn Tuyền sử dụng nhưng chưa thực hiện thu hồi đất. Đến năm 2022, UBND quận Hoàng Mai lại có quyết định thu hồi 367,1m2 đất của ông Mai Văn Tuyền để làm tuyến đường 2,5 là không đúng. Công dân đề nghị làm rõ diện tích đất thu hồi của gia đình ông Tuyền năm 2017 và diện tích đất thu hồi năm 2022.

Kết quả xác minh, UBND thành phố kết luận nội dung công dân tố cáo là sai.

Về nội dung thứ hai, công dân tố cáo đối với ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai có hành vi không giải quyết bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định pháp luật cho gia đình ông Mai Văn Tuyền đối với diện tích 367,1m2 gắn liền nhà ở thuộc thửa đất 270 (a), tờ bản đồ giải phóng mặt bằng số 06 ở địa chỉ số 10, ngõ 216 phố Định Công, quận Hoàng Mai khi thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5.

Kết quả xác minh cho thấy, năm 2022, UBND quận Hoàng Mai triển khai giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Mai Văn Tuyền để thực hiện dự án đường 2,5. Diện tích đất do hộ ông Mai Văn Tuyền sử dụng thuộc chỉ giới giải phóng mặt bằng là 367,1m2, trong đó: Diện tích 25m2 đất có nguồn gốc được Xí nghiệp Thiết bị Thông tin tín hiệu Điện cho thuê năm 1999, không có hồ sơ chứng minh hộ ông Tuyền đã được mua nhà theo Nghị định số 61/NĐ-CP đối với diện tích này được hỗ trợ 60% giá đất ở; diện tích đất còn lại 342,1m2 do hộ ông Tuyền lấn chiếm sử dụng, năm 2005 Chủ tịch UBND phường Định Công đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ ông Mai Văn Tuyền về hành vi xây dựng công trình trên đất lấn chiếm, được hỗ trợ theo giá đất nông nghiệp 252.000 đồng/m2. Hộ ông Tuyền không đủ điều kiện xét tái định cư nhưng do không còn nơi ở nào khác nên được xét bán 1 căn nhà ở xã hội là thực hiện đúng Thông báo số 5435/UBND-ĐT ngày 30/10/2017 của UBND thành phố về chínhsách bồi thường hỗ trợ đặc thù tại dự án.

Như vậy, UBND thành phố kết luận nội dung công dân tố cáo là sai.

Tiếp đó, về nội dung thứ ba, công dân tố cáo đối với ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai có hành vi chỉ đạo phá dỡ nhà ở của gia đình ông Mai Văn Tuyền đối với diện tích 367,1m2 gắn liền nhà ở thuộc thửa đất 270(a), tờ bản đồ giải phóng mặt bằng số 06 ở địa chỉ số 10, ngõ 216 phố Định Công, quận Hoàng Mai.

Kết quả xác minh cho thấy, năm 2022, UBND quận Hoàng Mai triển khai các bước về giải phóng mặt bằng theo quy định đối với hộ ông Mai Văn Tuyền để thực hiện dự án. UBND phường Định Công đã tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhưng hộ gia đình ông Tuyền không nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Ngày 6/6/2022, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Quyết định số 1576/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Mai Văn Tuyền.

Ngày 9/8/2022, Ban Thực hiện cưỡng chế đã phối hợp với UBND phường Định Công tiến hành cưỡng chế thu hi đất đối với hộ ông Tuyền đúng theo trình tự thủ tục quy định.

Căn cứ kết quả xác minh, UBND thành phố kết luận nội dung công dân tố cáo là sai.

Hoàng Long