Thực hiện Công văn số 417-CV/BCSĐ ngày 8/5/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nội dung tại Thông báo số 762-TB/TU ngày 2/5/2024 của Tỉnh ủy Quảng Nam về kết luận của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy và Công văn số 2522-CV/TU ngày 2/5/2024 của Tỉnh ủy về chỉ đạo nội dung tiếp công dân tháng 4/2024 liên quan đến một số dự án (DA) trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Liên quan đến DA Khu đô thị Homeland Paradise Village thuộc Khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) do Công ty Cổ phần (CP) Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land làm chủ đầu tư, UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh văn bản tiếp tục kiến nghị với Bộ TN&MT và các bộ, ngành Trung ương liên quan sớm có kết quả trả lời để kịp thời xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của DA theo đúng quy định, thông báo cho chủ đầu tư thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại quá trình thực hiện DA, việc quy hoạch, đầu tư xây dựng, hồ sơ, thủ tục pháp lý có liên quan, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp xử lý, giải quyết theo quy định; báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

Về một số DA thuộc khu đô thị: Đại Dương Xanh, Coco Riverside, An Phú, Phú Thịnh, Điện Thắng Trung, Ánh Dương, Bình An 2, Phức hợp Hà My, ven sông Dương Hội do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ An Dương, Công ty TNHH Đại Việt, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Phước Nguyên, Công ty CP Phức hợp Hà My và Công ty CP Đầu tư xây dựng Công Kin làm chủ đầu tư; UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, làm việc với chủ đầu tư để đánh giá lại quá trình đầu tư xây dựng của từng DA, năng lực tài chính và trách nhiệm của chủ đầu tư.

UBND thị xã Điện Bàn và các cơ quan liên quan trong việc giải phóng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước… để xem xét, quyết định việc gia hạn tiến độ, thông tin kết quả cho công dân được biết; xem xét kiến nghị của công dân về việc tổ chức đối thoại với chủ đầu tư, khách hàng liên quan đến DA; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh xem xét quyết định.

leftcenterrightdel
 Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp sẽ rà soát lại toàn bộ DA. Ảnh: P.B

Đối với DA Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp thuộc Khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn) do Công ty CP Tư vấn đầu tư nông nghiệp, nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO làm chủ đầu tư, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ quá trình triển khai, thực hiện DA của chủ đầu tư và những khó khăn, vướng mắc, việc xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan đến DA để thông tin cho công dân được biết.

Liên quan đến DA Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư và Dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi (giai đoạn 1) do Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt làm chủ đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, làm việc với chủ đầu tư về tình hình thực hiện DA; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của chủ đầu tư, về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, triển khai thi công, việc gia hạn tiến độ thực hiện DA, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin kết quả việc xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan đến DA để công dân được biết.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các sở: Xây dựng, KH&ĐT, TN&MT, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn và các cơ quan, đơn vị liên theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, phối hợp, cung cấp thông tin đến các cơ quan được giao chủ trì (khi được đề nghị) để sớm giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các DA nêu trên.

N. Phó - L. Bằng