Như Báo Thanh tra thông tin, tại ô đất 169 Trung Kính có 2 gia đình ông Nguyễn Trọng Tú, ông Nguyễn Đăng Ngà tự ý lấn chiếm đất xây dựng công trình nhà cấp 4 trên diện tích khoảng 100m2. Cơ quan chức năng xác định có 2 nhà cấp 4 mái tôn, diện tích khoảng 100m2 trong phạm vi 1.771m2 đất do lấn chiếm từ khoảng thời gian năm 2009 - 2011.

 Sau hơn 10 năm, vi phạm về đất đai không được UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo UBND phường Yên Hoà xử lý dứt điểm theo đúng quy định pháp luật cho đến nay gây phát sinh đơn thư tới các cấp, các ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, đồng thời gây phát sinh tình tiết phức tạp, mâu thuẫn kéo dài, có sự tham gia đông người của một số đối tượng hình sự và thương binh tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự.

Đặc biệt, công tác xử lý vi phạm đất đai có biểu hiện bị xao nhãng, lơ là thực hiện ngay cả khi UBND phường Yên Hoà đã ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các cá nhân vi phạm, bất chấp Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, nhà đầu tư liên tục có văn bản đốc thúc, kiến nghị UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo UBND phường Yên Hoà thực thi pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội cho biết, Trung tâm rất mong chờ UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo UBND phường Yên Hoà xử lý dứt điểm vi phạm về đất đai tại ô đất 169 Trung Kính. Sau khi được UBND thành phố giao quản lý ô đất 169 Trung Kính vào năm 2016, Trung tâm có nhiều văn bản đề nghị UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm tại đây.

Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết thêm, việc Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hoà Nguyễn Xuân Quang thông tin Trung tâm không phối hợp, không xuống làm việc dẫn đến không xây dựng được dự thảo kế hoạch cưỡng chế là không đúng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội đã nhiều lần xuống làm việc, có văn bản đề nghị xử lý dứt điểm vi phạm, tuy nhiên UBND quận Cầu Giấy không hồi âm, vi phạm đến nay không được xử lý dứt điểm. Thậm chí, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội không nhận được Quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả số 305/QĐ-KPHQ, số 306/QĐ-KPHQ ngày 16/12/2019 đối với các công trình vi phạm trên ô đất 169 Trung Kính để phối hợp xử lý.

Theo tài liệu do Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội cung cấp, chỉ tính riêng thời điểm sau khi Quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả được ban hành (ngày 16/12/2019), Trung tâm nhiều lần đề nghị UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm tại văn bản: Số 814/BC-TTPTQĐ ngày 30/12/2019; số 111/BC-TTPTQĐ ngày 23/3/2020; số 381/BC-TTPTQĐ ngày 13/8/2020; số 495/TTPTQĐ-QLPTQĐ ngày 19/10/2021.

Đơn cử, Văn bản số 381/BC-TTPTQĐ ngày 13/8/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội nêu rõ: “Ngày 14/5/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã liên hệ làm việc với UBND phường Yên Hoà, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK đôn đốc thực hiện xử lý các công trình xây dựng trên diện tích 1.771m2 tại số 169 phố Trung Kính. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hoà ý kiến UBND phường đã báo cáo kiến nghị UBND quận Cầu Giấy xem xét xử lý cưỡng chế đối với 2 hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Tú và ông Nguyễn Đăng Ngà trên diện tích 1.771m2 tại số 169 phố Trung Kính”.

“Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội kính báo cáo UBND quận Cầu Giấy và kiến nghị UBND quận Cầu Giấy xem xét chỉ đạo xử lý các công trình vi phạm xây dựng của 2 hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Tú và ông Nguyễn Đăng Ngà trên diện tích 1.771m2 tại số 169 phố Trung Kính theo Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 15/2/2016 của UBND thành phố Hà Nội”, Văn bản số 381/BC-TTPTQĐ nêu.

Có thể thấy, vi phạm về đất đai tại ô đất 169 Trung Kính ngang nhiên tồn tại hơn 10 năm có nguyên nhân do biểu hiện xao nhãng, lơ là của các cán bộ thực thi công vụ thuộc UBND quận Cầu giấy, UBND phường Yên Hoà dẫn đến chưa xử lý dứt điểm vi phạm theo thẩm quyền.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Phạm Duy