TS Nguyễn Huy Bỉnh bị phản ánh là khai chức vụ không đúng khi làm hồ sơ quy hoạch bổ sung và bổ nhiệm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đã có những sự chưa thống nhất trong chức vụ của TS Nguyễn Huy Bỉnh: Khi thì là Trưởng phòng Văn học Dân gian, lúc lại là Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số. Chính điều này đã dẫn đến những dư luận không tốt xung quanh việc bổ nhiệm TS Nguyễn Huy Bỉnh làm Phó Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

Tại biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt ngày 6/3/2017 của Viện Văn học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam do PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng chủ trì; phần chức vụ hiện nay của TS Nguyễn Huy Bỉnh được ghi là Trưởng phòng Văn học Dân gian.

Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau đó, ngày 8/3/2017, trong một văn bản do PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học ký gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam lại ghi: TS Nguyễn Huy Bỉnh, nghiên cứu viên chính, hiện đã được bổ nhiệm Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số.

Bản thân TS Nguyễn Huy Bỉnh, tại kế hoạch công tác 2017 - 2022 sau đó cũng ghi chức vụ là Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, phải đến ngày 23/5/2017, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam mới có văn bản về việc bổ nhiệm viên chức quản lý các phòng thuộc Viện Văn học, trong đó có Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số và một số đơn vị khác.

Văn bản của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cũng đã hướng dẫn lãnh đạo và chi ủy Viện Văn học quy trình trong đó nhấn mạnh nhân sự được lấy phiếu tín nhiệm phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định và phải có chương trình hành động nếu được bổ nhiệm, lý lịch viên chức, các văn bằng chứng chỉ theo tiêu chuẩn bổ nhiệm...

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Văn học; sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam… ngày 31/5/2017, Viện trưởng Viện Văn học Nguyễn Đăng Điệp đã ký quyết định bổ nhiệm “TS Nguyễn Huy Bỉnh, nghiên cứu viên chính, giữ chức Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số, Viện Văn học, nhiệm kỳ 2017 - 2022”.

Vấn đề đặt ra ở đây là: Nếu TS Nguyễn Huy Bỉnh đã được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số như văn bản ngày 8/3/2017 do PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học ký gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam hay như TS Nguyễn Huy Bỉnh tự khai tại kế hoạch công tác 2017 - 2022 ngày 9/3/2017 thì tại sao ngày 31/5/2017, Viện trưởng Viện Văn học Nguyễn Đăng Điệp lại ký quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Huy Bỉnh, giữ chức Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số, Viện Văn học, nhiệm kỳ 2017 - 2022.  (Đây được hiểu là quyết định bổ nhiệm mới chứ không phải là bổ nhiệm lại vì trong văn bản không có chi tiết nào thể hiện việc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số đối với TS Nguyễn Huy Bỉnh).

Sau khi được bổ nhiệm Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số, Viện Văn học, không bao lâu, ngày 12/10/2017, TS Nguyễn Huy Bỉnh được Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Nguyễn Quang Thuấn ký quyết định điều động và bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, TS Nguyễn Huy Bỉnh từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng Văn học Dân gian, Phó Trưởng phòng Văn học các dân tộc thiểu số. Đáng nói là, việc Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam điều động và bổ nhiệm TS Nguyễn Huy Bỉnh làm Phó Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra vào năm 2019 là chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (cụ thể là không có bằng cấp lý luận chính trị…).

Trao đổi với cộng tác viên Báo Thanh tra về vấn đề này, TS Phạm Văn Ánh, Phó Viện trưởng Viện Văn học cho biết “đang xin ý kiến lãnh đạo là đồng chí Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam mới được giao phụ trách Viện Văn học” và “sẽ thông tin lại khi được phép”.

Còn TS Nguyễn Huy Bỉnh, người đang bị phản ánh thì thông tin: Hiện nay, tổ công tác của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đang rà soát, xác minh thông tin. Vụ việc đúng, sai thế nào vẫn phải chờ kết luận…

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có thêm diễn biến mới!

CTV Hải Mỹ