Cty BĐS Âu Lạc bán 100% vốn điều lệ cho ai?

Như Báo Thanh tra đã phản ánh: Sau khi nhận chuyển nhượng 30% vốn điều lệ từ Protrade Corp, Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc (Cty BĐS Âu Lạc) trở thành tổ chức nắm giữ 100% vốn điều lệ tại công ty liên doanh – Cty Tân Phú.

Từ tháng tháng 10/2017 tới tháng 3/2018, Cty BĐS Âu Lạc đã tiến hành chuyển nhượng 100% vốn điều lệ tại Cty Tân Phú cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP HCM (Cty Kim Oanh TP HCM). Từ đó tới nay, Cty Kim Oanh TP HCM trở thành tổ chức nắm giữ 100% vốn điều lệ của Cty Tân Phú.

Việc triển khai các thủ tục pháp lý để thực hiện Dự án Khu Đô thị - Thương mại – Dịch vụ Tân Phú (DA KĐT Tân Phú) được Cty Tân Phú tiến hành bình thường theo đúng quy định về đầu tư. Ngày 13/6/2018, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1554/QĐ-UBND phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho DA KĐT Tân Phú.

Cty Tân Phú nộp hồ sơ đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì và phối hợp cùng Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND TP Thủ Dầu Một báo cáo thẩm định toàn diện dự án làm cơ sở để UBND tỉnh xem xét, quyết định…

Hiện trạng DA Tân Phú còn rất ngổn ngang, không ghi nhận hoạt động xây dựng... Ảnh: CT

Sau khi nhận các ý kiến thẩm định của các bên liên quan, ngày 1/10/2018 Sở Xây dựng đã có Báo cáo số 3293/BC-SXD gửi UBND tỉnh. Theo đó, về thẩm định sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án, Sở Xây dựng cho biết: dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch 1/500. Về môi trường: Công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án và đã được Hội đồng thẩm định của Sở Tài nguyên & Môi trường thông qua với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung.

Về pháp nhân Cty Tân Phú, Sở Xây dựng cho biết: Công ty được thành lập và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 9/9/2010 với loại hình công ty TNHH 2 thành viên góp vốn gồm: Cty BĐS Âu Lạc góp 140 tỷ chiểm 70% vốn điều lệ, Protrade Corp góp 60 tỷ chiếm 30% vốn điều lệ. Sau khi thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6 (ngày 29/6/2018), Cty Kim Oanh TP HCM là chủ sở hữu duy nhất của Cty Tân Phú… 

Dự án chưa được chấp thuận đầu tư làm chậm tiến độ triển khai của dự án... Ảnh: CT

Khu đất 43ha có nguồn gốc do Protrade Corp đền bù

 Về nguồn gốc khu đất, Sở Xây dựng cho biết: khu đất có nguồn gốc đất do Protrade Corp đền bù mặt bằng đất đai và đầu tư công trình tạo lực cho Ban quản lý dự án Khu liên hợp theo Hợp đồng đền bù số 06/HD ngày 24/11/2004 được phê duyệt số 14/PD.UB ngày 29/11/2004 và Phụ kiện Hợp đồng số 01/PKHĐ/6 ngày 12/4/2005 được phê duyệt số 8/PD/UB ngày 18/4/2005 của UBND tỉnh.

Ngày 9/1/2012, UBND tỉnh chấp thuận cho Protrade Corp lập thủ tục giao đất khu dịch vụ. Ngày 28/9/2012, Protrade Corp được UBND tỉnh giao đất có thu tiền sử dụng đất với diện tích 43ha để sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ. Protrade Corp đã nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhà đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 6/2/2013.

Tới tháng 12/2016, Protrade Corp ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất nêu trên cho Cty Tân Phú để thực hiện dự án. Ngày 1/3/2017, Sở Tài nguyên & Môi trường chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận đã cấp cho công ty.

Sở Xây dựng cho rằng địa điểm thực hiện dự án là phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP Thủ Dầu Một và quy hoạch phân khu chức năng phường Phú Hòa tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt…

Đối với việc chấp hành pháp luật đất đai, Sở Xây dựng cho rằng: căn cứ nguồn gốc khu đất nêu trên và ý kiến của Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy trước khi xem xét quyết định chủ trương đầu tư DA KĐT Tân Phú. 

Tháng 10/2018, Protrade Corp có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan để giải trình về nguồn tiền sử dụng để đền bù đối với khu đất 43ha nằm trong Khu liên hợp. Ảnh: CT

Thanh tra để làm rõ việc góp vốn và chuyển nhượng vốn góp

Do nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư đã 4 tháng mà vẫn chưa được phê duyệt chính thức, ngày 18/10/2018 Cty Tân Phú đã có công văn gửi UBND tỉnh Bình Dương đề nghị UBND tỉnh sớm giải quyết việc chấp thuận đầu tư để tránh kéo dài thời hạn thực hiện dự án, gây ảnh hưởng lớn về vấn đề tài chính, kế hoạch triển khai của dự án.

Cũng trong tháng 10/2018, Protrade Corp cũng có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy và các đơn vị liên quan để giải trình về nguồn tiền sử dụng để đền bù đối với khu đất 43ha nằm trong Khu liên hợp.

Ngày 31/10/2018, Sở Xây dựng có văn bản trả lời Cty Tân Phú. Cho rằng khu đất có nguồn gốc của doanh nghiệp do Tỉnh ủy quản lý, nên hiện nay UBND tỉnh đang báo cáo, xin ý kiến và Thường trực Tỉnh ủy đang chỉ đạo các đơn vị rà soát. Do đó, việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Cty Tân Phú tạm thời chưa xem xét giải quyết, chờ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy.

Vì chưa được xem xét chủ trương đầu tư nên việc triển khai các bước tiếp theo của DA KĐT Tân Phú gần như bị dừng lại hẳn. Ngày 8/5/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-UBND thành lập Đoàn thanh tra việc góp vốn và chuyển nhượng vốn góp tại Cty Tân Phú đối với khu đất 43ha của Protrade Corp.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì mục đích của việc thành lập đoàn thanh tra là xác minh làm rõ nội dung được nêu trong đơn tố cáo của người dân được Văn phòng Chính phủ chuyển tại Công văn số 2617/VPCP-V.I ngày 2/4/2019. Đồng thời, qua thanh tra, nhằm phát hiện những thiếu sót, tồn tại để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến việc góp vốn, chuyển nhượng vốn góp Cty Tân Phú đối với khu đất 43ha của Protrade Corp.

Trong khi còn đang chờ kết quả của đoàn thanh tra thì từ cuối tháng 9/2019 một số cơ quan báo chí đã có bài viết phản ánh liên quan tới nguồn gốc của khu đất 43ha nêu trên. Nhằm cung cấp những thông tin ban đầu về khu đất này, ngày 4/10/2019, tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị để thông tin cho các cơ quan báo chí.

Ông Bùi Minh Thạnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CT

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bùi Minh Thạnh cho biết, chủ trương nhất quán xuyên suốt của Thường trực Tỉnh ủy cho Tổng Công ty thực hiện việc góp vốn và chuyển nhượng vốn góp 30% là bằng tiền, không phải là góp vốn bằng quyền sử dụng đất…

Ông Thạnh cũng thông tin, để làm rõ việc thực hiện chuyển nhượng phần góp vốn 30% cũng như việc quản lý sử dụng khu đất 43ha, Thường trực Tỉnh ủy đã giao cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra. Hiện nay, đoàn đang tiến hành thanh tra theo quy định…

"Quan điểm của Tỉnh ủy là không bao che cho các sai phạm. Sau khi có kết luận của thanh tra tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý theo đúng quy định; đồng thời sẽ thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật khi có kết quả của đoàn thanh tra", ông Bùi Minh Thạnh khẳng định.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chu Tuấn