Nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định không công nhận đơn khiếu nại về việc UBND huyện Sơn Tịnh thu hồi sổ đỏ đã cấp cho ông Thức. Không đồng ý, ông Thức khởi kiện ra tòa, và mới đây, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên xét xử vụ án hành chính này.

Ngày 10/9/2018, ông Trương Thức đã gửi đơn khởi kiện và đơn khởi kiện bổ sung ngày 21/9/2018, kiện Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 3/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai. TAND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử số 08/2019/QĐXXST-HC ngày 20/5/2019, sau đó có quyết định tạm dừng phiên tòa. Đến ngày 26/7/2019, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hành chính này.

Nhằm làm rõ thêm tình tiết liên quan trong vụ án, Hội đồng xét xử do thẩm phán Nguyễn Thị Tuyết Nga chủ tọa đã về địa phương thẩm tra, tìm hiểu tính pháp lý cũng như các nội dung liên quan đến thửa đất số 926 (2.689m2), xã Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh.

Tại phiên tòa, đại diện UBND huyện trình bày: Nguồn gốc thửa đất 926 thuộc một phần mảnh vườn do ông, bà tộc họ Trương tạo lập để lại cho các con, gồm: Trương Tam (là ông nội của ông Trương Thức), Trương Chất (cha của bà Trương Thị Thị) và Trương Trách (cha của ông Trương Đình Bửu). Đối với phần diện tích đất để lại cho ông Chất thì sau khi ông Chất chết, bà Thị là người trực tiếp ở và canh tác liên tục trên phần đất này (cũng thuộc thửa đất 926) cho đến khi bà Thị chết vào năm 1987.

Khi thực hiện kê khai theo Chỉ thị 299/TTg của Thủ tướng Chính phủ, phần đất bà Thị ở được đo vẽ lập bản đồ, hình thành thửa đất mang số hiệu 729 với diện tích 2.030m2 và được bà Thị kê khai, đăng ký trong sổ đăng ký ruộng đất. Sau khi bà Thị chết, thửa đất này được ông Nguyễn Tấn Anh (con trai bà Thị) tiếp tục quản lý, sử dụng.

Thực hiện Nghị định số 64/CP của Chính phủ, khi đo đạc thửa đất 729 biến động thành thửa đất 926 với diện tích tăng lên 2.689m2, do ông Trương Thức đứng tên chủ sử dụng trong sổ mục kê đất (nguyên nhân thửa đất 926 tăng là do quá trình đo đạc xác lập bản đồ địa chính, đã đo vẽ nhập chung thửa đất 758 có diện tích 464m2 với thửa đất 729 thành thửa đất 926). Hội đồng xét cấp đất xã Tịnh Hiệp đã xét, đề nghị và UBND huyện Sơn Tịnh đã cấp sổ đỏ cho hộ ông Trương Thức tại thửa đất này.

Về thửa đất 729 do bà Thị kê khai, đăng ký trong sổ mục kê ruộng đất khi thực hiện Chỉ thị 299/TTg, sau khi bà Thị chết, ông Nguyễn Tấn Anh vẫn quản lý, sử dụng thửa đất này. Qua kết quả xác minh, sao lục hồ sơ cũng không có căn cứ xác định bà Thị hoặc các con của bà đã chuyển quyền sử dụng thửa đất 729 cho ông Trương Thức, nhưng Hội đồng xét cấp đất xã Tịnh Hiệp vẫn xét và đề nghị UBND huyện cấp sổ đỏ cho hộ ông Thức tại thửa đất số 926, là không đúng đối tượng sử dụng đất.

Căn cứ quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, việc UBND huyện ra quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 thu hồi sổ đỏ cấp cho hộ ông Thức tại thửa đất 926 là đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, UBND huyện Sơn Tịnh thấy rằng việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 3/10/2017, không công nhận nội dung khiếu nại của ông Thức đối với Quyết định số 1817/QĐ-UBND của UBND huyện Sơn Tịnh thu hồi sổ đỏ cấp cho hộ ông Thức, là đúng quy định của pháp luật.

 

Hiện trường thửa đất đang tranh chấp số 926, có diện tích 2.689m2, tờ bản đồ số 36, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh

 

Đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi nhận định: UBND huyện Sơn Tịnh đã cấp sổ đỏ cho hộ ông Trương Thức là không đúng đối tượng sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013. UBND huyện Sơn Tịnh ban hành quyết định thu hồi sổ đỏ đã cấp cho hộ ông Trương Thức tại thửa đất 92, tờ bản đồ số 36, xã Tịnh Hiệp, là đúng quy định của pháp luật.

Việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 3/10/2017, bác đơn khiếu nại của ông Thức, là đúng pháp luật. Căn cứ điểm a, Khoản 2, Điều 193 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, đề nghị hội đồng xét xử bác đơn khởi kiện của ông Thức về yêu cầu hủy Quyết định số 1814/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi nghe và nhận định của luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Thức, trợ giúp viên pháp lý... Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy yêu cầu khởi kiện của ông Trương Thức là không có căn cứ, nên không chấp nhận, đồng thời ra Bản án số 09/2019/HC-ST ngày 29/7/2019, tuyên xử bác đơn khởi kiện của ông Trương Thức yêu cầu hủy Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 3/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giải quyết khiếu nại của ông Thức.

Phán quyết trên được dư luận hoan nghênh vì khách quan, thấu tình, đạt lý; nhằm giải quyết rốt ráo vụ việc cho gia đình người có công cách mạng như bà Thị.

Ngọc Phó