Vụ tranh chấp lối đi giữa hộ gia đình ông Đỗ Hữu Tài và hộ ông Nguyễn Văn Định đã được Báo Thanh tra có loạt bài phản ánh về những bất cập trong cách giải quyết dẫn đến việc “tiền hậu bất nhất” của các cơ quan chức năng và Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy giải quyết dứt điểm vụ việc. Không hiểu vì lý do gì mà Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy Quách Tất Liêm vẫn “phớt lờ” chỉ đạo này?

Ngày 25/1/2018, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục có Văn bản số 547 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đến Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy. Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình giao Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; trả lời công dân và Báo Thanh tra; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Trước đó, ngày 18/12/2017, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình đã có Văn bản số 6826 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đến Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy. Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình giao Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy trên cơ sở nội dung Báo Thanh tra phản ánh, khẩn trương chỉ đạo kiểm tra giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai của công dân theo quy định của pháp luật; trả lời Báo Thanh tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải quyết vụ việc theo quy định.

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình là vậy, nhưng Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy Quách Tất Liêm vẫn không trả lời kết quả giải quyết vụ việc đến Báo Thanh tra.

Phải chăng tại huyện Lạc Thủy đang xảy ra tình trạng “trên bảo dưới không nghe”? Câu hỏi này xin được chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.

Trần Quý