Ngày 22/2/2017, UBND tỉnh Hưng Yên có Quyết định số 637/QĐ-UBND về việc thu hồi 23.394m2 đất tại xã Dị Sử (nay là phường Dị Sử) để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp bãi rác Dị Sử. Trong đó, 20.867m2 đất chuyên trồng lúa, 20m2 đất giao thông, 2.507m2 đất thủy lợi do UBND xã Dị Sử quản lý.

Điều 2 quyết định nêu: UBND huyện Mỹ Hào phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện (BTHT&TĐC) có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Dị Sử phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại trụ sở UBND thị trấn (nay là thị xã) và địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi;

Gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi, trong đó nêu rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thời gian bàn giao đất đã bị thu hồi cho Hội đồng BTHT&TĐC huyện.

Quyết định thu hồi đất nêu rõ là thế, song trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Dị Sử cho biết, Dự án đã đi vào hoạt động được 2 tháng nay, nhưng các hộ dân bị thu hồi đất vẫn chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất.

Báo cáo số 18/BC-UBND của UBND xã Dị Sử ngày 14/4/2017 về việc kiểm đếm cây cối, đất đai Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp bãi rác Dị Sử gửi Hội đồng Bồi thường – Giải phóng mặt bằng huyện Mỹ Hào cho thấy, toàn bộ diện tích 20.867m2 đất chuyên trồng lúa là đất công điền của UBND xã Dị Sử được cho dân hợp đồng trồng lúa (có danh sách các hộ kèm theo và hợp đồng sử dụng đất công ích);

 Vì sao việc triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp bãi rác Dị Sử lại không được các cơ quan chức năng tiến hành đúng trình tự pháp luật? 

Cây bạch đàn trước kia, UBND xã Dị Sử có ký hợp đồng trồng cây, số cây trên đã thanh lý cho người ký hợp đồng từ nhiều năm trước (có biên bản kiểm kê cây cối và hợp đồng sử dụng đất trồng lúa kèm theo).

Ông Vũ Văn Tường cho biết, gia đình ông có 1.080m2 đất nằm trong chỉ giới của Dự án bị thu hồi đất. Thế nhưng, trong quá trình thu hồi đất ông Tường không nhận được quyết định thu hồi đất, không được kê khai, kiểm đếm tài sản trên đất cũng như quyết định bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất.

“Tôi đã nhiều lần đến UBND xã Dị Sử đề nghị làm rõ các nội dung liên quan đến việc thu hồi đất cho Dự án, việc kê khai, kiểm đếm tài sản trên đất và việc bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất, nhưng không được UBND xã Dị Sử cung cấp các quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ và trả lời bằng văn bản mà chỉ trả lời bằng… miệng”, ông Tường nói.

Cũng theo ông Tường, ngày 14/4/2017, Đại diện UBND xã Dị Sử mới hẹn ông ra thửa đất để tiến hành kiểm đếm thì toàn bộ cây cối, hoa màu đã bị san lấp khoảng 90%, chỉ còn lại một số cây bạch đàn ven đường. Theo số liệu kiểm đếm, hộ ông Tường chỉ còn 124 cây bạch đàn có đường kính gốc từ 20 - 40 cm.

Để làm sáng tỏ vụ việc này, phóng viên đã trực tiếp đặt lịch làm việc với lãnh đạo UBND phường Dị Sử qua ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường và lãnh đạo UBND thị xã Mỹ Hào qua ông Đặng Ngọc Long, Chánh Văn phòng HĐND-UBND từ ngày 25/10, thế nhưng, đến nay đã hơn 1 tháng mà vẫn chưa nhận được hồi âm?

Vì sao việc triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp bãi rác Dị Sử lại không được các cơ quan chức năng tiến hành đúng trình tự pháp luật? Liệu có điều gì “uẩn khúc” trong việc triển khai thực hiện Dự án này? Câu hỏi này xin được chuyển đến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

Trần Quý