Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Giám đốc thay bà Đinh Cẩm Vân vừa về nghỉ chế độ theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Tứ có trình độ Cử nhân Tài chính tín dụng; Thạc sỹ Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Tứ là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có năng lực, chuyên môn vững vàng, trưởng thành, đi lên từ cơ sở.

Trước đây, ông có thời gian công tác nhiều năm tại phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Nông Cống. Quá trình làm việc và phấn đấu, ông được lãnh đạo tỉnh cân nhắc, điều động về công tác tại Trung tâm Tư vấn giá cả rồi Phòng Tài chính Đầu tư thuộc Sở Tài chính Thanh Hóa.

Trong các năm từ 2010 đến 2015, ông Tứ được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Sở Tài chính Thanh Hóa.

Qua quá trình phấn đấu, ông Nguyễn Văn Tứ được tín nhiệm bầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX vừa qua, ông Nguyễn Văn Tứ trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025.Văn Thanh