Theo đó, HĐND huyện Quảng Xương đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Huy Nam, Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương nhiệm kỳ 2020- 2025 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Chúc mừng ông Nguyễn Huy Nam được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên nêu rõ: Trải qua gần 40 năm công tác trong các cơ quan Nhà nước trên nhiều vị trí công tác khác nhau, ông Nguyễn Huy Nam luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đặc biệt đã thể hiện rõ năng lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, được các cơ quan nơi công tác đánh giá cao và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa mong muốn ông Nguyễn Huy Nam tiếp tục thể hiện được năng lực, phẩm chất của mình như ở các đơn vị công tác đã qua, để cùng với Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ chủ chốt trong huyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Xương đã đề ra, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, để phấn đấu đưa Quảng Xương trở thành huyện nông thôn mới nâng cao và sớm trở thành đô thị...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Huy Nam, tân Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương khẳng định: Trên cương vị mới sẽ nỗ lực, phấn đấu, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo huyện tiền nhiệm; tận tâm, tận lực, dùng hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình cống hiến cho sự phát triển đi lên của huyện. Nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt tình hình tại địa phương, cơ sở, chung sức, đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo UBND huyện xây dựng hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả …

Văn Thanh