Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Cục II đã duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, bảo đảm theo quy định. Nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, trong đó chú trọng tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên và của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ.

Trong nhiệm kỳ, Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Cục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng tổ chức Đảng “trong sạch, vững mạnh”, các đảng viên trong Chi bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, yên tâm công tác, không có công chức, đảng viên vi phạm quy định, Điều lệ Đảng.

Đặc biệt sự đoàn kết, nhất trí của công chức, đảng viên trong tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch công tác.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: LP

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Chi ủy Chi bộ Cục II đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cũng như việc nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong đơn vị có lúc chưa được kịp thời; hoạt động chuyên môn của Cục còn những hạn chế nhất định; việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo phòng, lãnh đạo Cục đã được quan tâm nhưng còn chưa kịp thời; việc thực hiện chuyên đề chưa được thường xuyên.

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chi ủy Chi bộ Cục II phấn đấu tăng cường công tác xây dựng Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương 4 khóa XI, XII; nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng đội ngũ công chức, đảng viên vững vàng về lập trường tư tưởng, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng; khắc phục những hạn chế, bất cập về tổ chức hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua; tiếp tục xây dựng Chi bộ Cục II, cơ quan, đoàn thể vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần cùng toàn cơ quan Thanh tra Chính phủ hoàn thành tốt chương trình kế hoạch công tác trong các năm tiếp theo; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ Thanh tra Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

leftcenterrightdel
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ Cục II, nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TTCP nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: LP

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thái Hồng đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ Cục II có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới.

Chi bộ luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra.

Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ cũng bày tỏ tin tưởng Chi bộ Cục II sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thắng lợi của nhiệm kỳ vừa qua để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2022 với sự quyết tâm của tập thể cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ TTCP.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ Cục II nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 5 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Hồng Giang, Cục trưởng làm Bí thư Chi bộ.

Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí.

Phương Hiếu