Trước đó, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Kết quả, ông Đặng Minh Thông đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 47/50 số phiếu hợp lệ đồng ý, đạt tỉ lệ 94% các đại biểu có mặt.

Ông Đặng Minh Thông sinh năm 1977, trình độ Cử nhân Kỹ sư xây dựng; Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng, Cao cấp chính trị. 

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đặng Minh Thông giữ chức Bí thư thành phố Bà Rịa. Trước đó, ông Thông đã từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

HP