Tiếp tục thực hiện tốt "mục tiêu kép"

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng, tác động nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội của TP. Kinh tế Thủ đô giảm sâu trong tháng 4, phục hồi trở lại giữa tháng 5 và tăng trưởng khá mạnh vào tháng 6.

Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm tăng 3,39%. “Đây là mức tăng trưởng cao hơn khá nhiều so bình quân chung của cả nước (chỉ đạt 1,81%) và trong điều kiện tăng trưởng chung toàn cầu năm 2020 dự báo âm 4,9% theo dự báo mới nhất của IMF" - Bí thư Thành ủy nói và cho biết thêm, là khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất, nhưng lĩnh vực dịch vụ vẫn tăng 2,59% so với cùng kỳ.

Về hoạt động của HĐND TP, người đứng đầu Thành ủy đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức 15 kỳ họp; ban hành 151 nghị quyết, trong đó có 80 nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết đã thể chế hóa được những cơ chế, chính sách và các biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Riêng 6 tháng đầu năm, trong tình hình dịch bệnh, HĐND TP đã chủ động, bám sát chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của TP, tổ chức thành công 2 kỳ họp bất thường, 2 cuộc giám sát và 1 phiên giải trình; đã ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên một số lĩnh vực trọng tâm của TP, tạo điều kiện để các cấp, các ngành tổ chức phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như cơ chế, chính sách về mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2020 đợt 1; sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố...

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được, song Bí thư Thành ủy cho rằng, TP cần khắc phục sớm 8 thiếu sót, hạn chế. Cụ thể: Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế còn thấp; số lao động thất nghiệp tăng; giá cả các mặt hàng thực phẩm chưa được điều tiết hiệu quả; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính Nhà nước còn ở mức thấp; tỷ lệ cấp đất dịch vụ chưa đạt mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, ông Huệ cũng chỉ ra tỷ lệ giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu; các hoạt động văn hóa, xã hội bị dừng trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19; tình hình tội phạm có diễn biến phức tạp.

Theo Bí thư Thành ủy, trước bối cảnh, tình hình đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2020 của TP còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, vẫn phải tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”…

Thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Tại kỳ họp này, Bí thư Vương Đình Huệ cho biết, HĐND TP sẽ xem xét, thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng, như: Xem xét, đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Xem xét ban hành 13 nghị quyết, trong đó có 12 nghị quyết chuyên đề và 1 nghị quyết kiện toàn công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

“Đây là những cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP và Nghị quyết của HĐND TP” - ông Huệ nói.

Với những nhiệm vụ quan trọng đó, Bí thư Thành ủy đề nghị, HĐND TP quan tâm một số nội dung:

Thứ nhất, Bí thư Hà Nội cho rằng Hà Nội cần khai thác tối đa thị trường trong nước, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, sinh kế, việc làm, đời sống đối với người lao động, người nghèo, người yếu thế.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh sự quan trọng khai thác triệt để các nguồn lực của mỗi quận, huyện với phương châm “góp gió thành bão” để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

"Phấn đấu GRDP tăng gấp 1,3 lần so với cả nước và hoàn thành nhiệm vụ thu 285.000 tỷ đồng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của thành phố", ông Huệ nói.

Thứ hai, làm rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để quyết nghị các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong 6 tháng cuối năm 2020 phù hợp yêu cầu và tình hình thực tiễn.

Đặc biệt, đối với các nghị quyết chuyên đề quan trọng, các cơ chế có tính chất đặc thù của TP, ông đề nghị HĐND phân tích kỹ, làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của Thủ đô.

Thứ ba, đề nghị các cơ quan, đơn vị của TP rà soát, rút gọn và đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển TP thông minh và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Đẩy mạnh giám sát việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP; vận động người dân thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Bên cạnh đó, Bí thư Hà Nội cũng mong muốn, các đại biểu thảo luận các vấn đề an sinh, xã hội nóng như môi trường; an toàn thực phẩm, nước sạch, xử lý chất rác thải sinh soạt, tiến độ xây dựng trạm xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp hiện còn thiếu, tiếp tục chỉnh trang đô thị, hạ ngầm cáp điện, cáp thông tin trên các tuyến phố theo kế hoạch đề ra…

Hải Hà