Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo về công tác dân vận thời trong gian qua: Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 113 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, được nhân dân tích cực tham gia, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ninh Thuận có 20/47 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Môi trường đầu tư của tỉnh được xếp hạng vào nhómđạt điểm cao nhất cả nước (xếp vị thứ 13/63 tỉnh, thành năm 2018).

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, 9 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ tăng trưởng GRDP Ninh Thuận đạt 11,71%; thu ngân sách ước đạt 3.328/2.700 tỷ đồng. Các lĩnh vực năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao có bước phát triển mạnh mẽ…

Đối với công tác dân vận, thời gian qua Ninh Thuận đã đạt được nhiều kết quả nhất định, tuy nhiên bên cạnh đó công tác dân vận cũng bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục. 

Để công tác dân vận mang lại hiệu quả cao, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị Ban Dân vận Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong công tác đào tạo chính quy, bồi dưỡng kỹ năng công tác dân vận đối với đội ngũ cán bộ, người đứng đầu chính quyền các cấp; tham mưu Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong việc triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển kinh tế - xã hội sau khi có chủ trương dừng xây dựng dự án nhà máy điện hạt nhân…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ninh Thuận đạt được trong công tác dân vận. Việc thực hiện tốt công tác dân vận của Ninh Thuận đã góp phần làm cho kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển, chính trị ổn định, nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Ninh Thuận cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, phát huy quyền làm chủ, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong việc tham gia giám sát công việc của chính quyền; chú trọng kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị… Các cơ quan, đơn vị của Ninh Thuận cần thường xuyên kiện toàn tổ chức, bộ máy; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ dân vận; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác dân vận.

 

Khoa Lê