Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Phú Thọ đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Bùi Minh Châu (SN 1960), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; biểu quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với ông Hoàng Dân Mạc, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với số phiếu tuyệt đối (77/77 phiếu), các đại biểu HĐND tỉnh nhất trí bầu ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trước đó, ngày 14/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị triển khai các nội dung về công tác cán bộ của tỉnh. Với 49/49 phiếu (đạt 100%), ông Bùi Minh Châu đã được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kể từ đó cho đến ngày 27/3/2019, ông Bùi Minh Châu là Bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Cũng tại kỳ họp bất thường, các đại biểu HĐND tỉnh nhất trí bầu ông Bùi Văn Quang (SN 1967), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu bầu đạt 100% (77/77 phiếu).

Nam Dũng