Ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 được giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP.

Kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Nho Trung được bầu bổ sung vào vị trí Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 47/48 số phiếu, đạt tỷ lệ 97,92 %.

Trước đó, với số phiếu 48/48, đạt tỷ lệ 100%, các đại biểu HĐND TP đã bầu ông Lê Minh Trung - Hiệu trưởng Trường Chính trị Đà Nẵng vào vị trí Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Đặng Việt Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy được bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 44/48 số phiếu, đạt tỷ lệ 91,67%.

Các đại biểu HĐND TP bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Tại phiên họp, các đại biểu HĐND TP đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP đối với bà Phan Thị Thúy Linh và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hưng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã nghỉ hưu.

Phát biểu kết thúc phiên khai mạc, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, phiên họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung kiện toàn lãnh đạo chủ chốt. Đồng thời khẳng định, các đại biểu trúng cử sẽ đoàn kết, phát huy trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Ngọc Phó