Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Hội LHTN tỉnh Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình công tác nhằm xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên đồng thời đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động lớn, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thông qua các cuộc vận động do Hội LHTN tỉnh tổ chức như: Cuộc vận động thanh niên sống đẹp - sống có ích; thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng... đã thu hút hàng nghìn lượt thanh niên tham gia và đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2011 cũng được các cấp đoàn - hội trong tỉnh tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả thu hút đông đảo các đoàn viên, thanh niên tham gia như: Tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, hiến máu tình nguyện...

Nhân dịp này Hội LHTN tỉnh đã biểu dương và trao tặng bằng khen cho 55 cán bộ đoàn - hội có nhiều thành tích xuất sắc trong việc tham gia các hoạt động của đoàn - hội.

 

Nguyễn Trường