Ngày 15/5, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác số 3 dự Hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Bộ Tư pháp.

Chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc sai phạm về đấu giá tài sản

Thực hiện Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW ngày 04/9/2018 và Quyết định số 196-QĐ/BCĐTW ngày 26/10/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), từ ngày 13/12/2018 đến ngày 21/12/2018, Đoàn công tác số 3 do ông Phan Đình Trạc làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Bộ Tư pháp.

Quá trình kiểm tra, Đoàn đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ và Cục Bổ trợ Tư pháp.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác thu hồi tài sản.

Cùng với đó, xây dựng, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Trong kỳ kiểm tra (từ năm 2013 đến tháng 9/2018), cơ quan Thi hành án dân sự các cấp đã nhận 4.249 quyết định, bản án hình sự về tham nhũng, kinh tế, với tổng số tiền phải thi hành trên 58.896 tỷ đồng; ban hành 5.967 quyết định thi hành án (5.967 việc) với số tiền phải thi hành 47.227 tỷ đồng. Đến nay, đã thi hành xong 4.747 việc (đạt 79,55%), thu hồi 15.727,39 tỷ đồng (đạt 33,3%).

Các cơ quan Thi hành án dân sự đã thụ lý 26 vụ việc khiếu nại, 03 vụ việc tố cáo về các hành vi của chấp hành viên liên quan đến việc thông báo thi hành án, kê biên, xử lý tài sản của người thi hành án liên quan đến thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Kết quả, đã giải quyết xong 22/26 vụ việc khiếu nại, 01/03 vụ việc tố cáo, các vụ việc còn lại đang tiếp tục được giải quyết.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã tổ chức trên 150 đoàn kiểm tra chuyên đề, toàn diện, đột xuất, liên ngành để kiểm tra công tác thi hành án dân sự, trong đó có công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Qua đó, đã phát hiện những chồng chéo, vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thi hành và phối hợp thực hiện giữa các ngành; có những trường hợp sai sót, vi phạm; từ đó kịp thời chấn chỉnh trong toàn hệ thống.

Bộ Tư pháp còn tổ chức 34 đoàn thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đấu giá và đã phát hiện một số sai phạm, đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra 02 vụ việc, ban hành 11 Quyết định xử phạt hành chính.

Xử lý dứt điểm việc thu hồi tài sản trong các vụ tồn đọng nhiều năm

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, còn để xảy ra tình trạng có tài sản có giá trị lớn được thẩm định giá, bán đấu giá thấp hơn giá thị trường; một số vụ án còn để tồn đọng, kéo dài chưa xử lý dứt điểm…

Đoàn công tác kiến nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự các cấp khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo và cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo về thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp cần chỉ đạo xử lý dứt điểm việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế còn tồn đọng, kéo dài nhiều năm, nhất là các vụ tồn đọng từ trước năm 2013; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trọng việc chậm thi hành một số bản án, quyết định có điều kiện thi hành, nhất là các bản án, quyết định của tòa án trước năm 2013 đến nay chưa xử lý dứt điểm.

Đoàn Công tác cũng kiến nghị, cần kiểm tra việc tổ chức bán đấu giá nhiều tài sản thấp hơn giá thị trường, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm liên quan đến thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (nếu có).

Cùng với đó, tổ chức thanh tra, kiểm tra các tài sản bán đấu giá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên để chấn chỉnh các vi phạm và xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng  trong quý IV/2019…

Đoàn công tác số 3 kiến nghị Ban Chỉ đạo giao Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Viện KSND Tối cao, Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao và các cơ quan có liên quan sớm ban hành cơ chế phối hợp trong truy nguyên, truy tìm tài sản của đối tượng phạm tội để kê biên, phong tỏa, tạm giữ phục vụ việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế… nhằm xử lý triệt để, thu hồi tối đa tài sản công bị thất thoát, chiếm đoạt.

Hương Giang