Tiếp và làm việc với Đoàn có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo dự thảo kết quả kiểm tra, sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại thành phố của của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã bố trí, sắp xếp thời gian làm việc với Đoàn Công tác theo đúng chương trình, kế hoạch, trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm tra.

Các hồ sơ, tài liệu, báo cáo, giải trình, các đơn vị đã kịp thời bổ sung những ý kiến, kiến nghị theo yêu cầu của Đoàn Công tác.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá buổi làm việc với thành phố Hải Phòng đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thẳng thắn.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đã tham gia ý kiến và cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn Công tác.

Đối với kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn Công tác số 2 (kiểm tra, giám sát năm 2013) của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Các cơ quan chức năng của thành phố đã có chương trình, kế hoạch cụ thể để khắc phục những hạn chế, tồn tại của từng ngành mà Đoàn Công tác số 2 đã chỉ ra; kết quả thực hiện đã tạo được sự chuyển biến tích cực.

Thượng tướng Tô Lâm cũng thống nhất với đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục xử lý, theo dõi các vụ việc mà Đoàn Công tác số 2 đã kiến nghị nhưng chưa giải quyết xong.

Những kiến nghị của Đoàn Công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã được Thành ủy Hải Phòng triển khai thực hiện tốt, xử lý dứt điểm một số vụ việc.

Những vấn đề còn tồn tại của thành phố Hải Phòng cũng là những tồn tại, vướng mắc chung tại nhiều địa phương, sau buổi kiểm tra này, Đoàn sẽ có báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN để có xử lý chung cho toàn quốc.

Qua kiểm tra, giám sát thành phố Hải Phòng đã chấn chỉnh, khắc phục được nhiều sai phạm để phòng ngừa tham nhũng.

Đoàn Kiểm tra cũng thống nhất với Ban Thường vụ Thành ủy, kiến nghị đối với Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN ban hành quy định cụ thể về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát để thống nhất triển khai trên toàn quốc; quy định cụ thể về chế độ thông tin báo cáo kết quả công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về giám định phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án tham nhũng.

Thượng tướng Tô Lâm đề nghị: Thành phố Hải Phòng tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương liên quan, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung, xử lý dứt điểm các vụ việc mà Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã chỉ ra.

Đoàn Công tác tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc và khẩn trương hoàn thiện các văn bản để báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Công tác PCTN còn nhiều khó khăn phức tạp, đòi hỏi phải có sự quan tâm cao và phải thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, nghiên cứu chỉ đạo các sở, ban, ngành tổ chức tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát theo các chuyên đề, có dấu hiệu vi phạm, xã hội bức xúc quan tâm,

Đặc biệt là hậu thanh tra, kiểm tra để kịp thời phòng ngừa, xử lý dứt điểm và phải coi đây là công tác quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay để nâng cao vài trò sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành cảm ơn những ý kiến phát biểu của Đoàn Công tác tại Hội nghị, các ý kiến của đoàn rất cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của thành phố; đặc biệt là các ý kiến của Thượng tướng Tô Lâm đã gợi mở cho Ban Thường vụ Thành ủy những định hướng, giải pháp trong thời gian tới sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Ban Thường vụ Thành ủy đều thống nhất cao với dự thảo báo cáo của Đoàn Công tác đã đánh giá tình hình, kết quả đạt được, cũng như tồn tại, hạn chế Đoàn Công tác đã chỉ ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của Đoàn Công tác; với những vấn đề cụ thể mà Thượng tướng Tô Lâm và Đoàn Công tác đã nêu, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu và sẽ có kế hoạch chi tiết, cụ thể để xử lý dứt điểm các vụ việc.

Kim Thành