UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban MTTQ TP, Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP; Giám đốc các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin & Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc triển khai các hoạt động trong thời gian này.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đề nghị Sở Y tế chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch và triển khai chiến dịch “Ngày vi chất dinh dưỡng” năm 2011; dự trù nhu cầu viên nang vitamin A 200.000IU, thuốc tẩy giun Albendazole 400mg cho trẻ 24-60 tháng tuổi và kinh phí, vật tư, nhân lực cần thiết cho hoạt động trên; phối hợp với các sở, ngành tổ chức kiểm tra, giám sát công tác triển khai chiến dịch này của các quận, huyện, thị xã.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra giám sát việc triển khai cho trẻ trong độ tuổi, các bà mẹ sau khi sinh trong vòng 1 tháng đầu uống vitamin A và cho trẻ 24-60 tháng tuổi uống thuốc tẩy giun; chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, đa dạng hóa bữa ăn, sử dụng muối i-ốt,… để chủ động phòng chống suy dinh dưỡng, phòng thiếu vi chất dinh dưỡng và các bệnh mãn tính liên quan tới dinh dưỡng.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin và truyền thông của Thành phố tăng cường tuyên truyền sâu rộng về chiến dịch “Ngày vi chất dinh dưỡng” để mọi người dân hiểu rõ các biện pháp phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng; các sở, ngành khác phối hợp với Sở Y tế trong chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra, giám sát việc triển khai chiến dịch này...

Kim Chi