Sáng ngày 14/3, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương

Tại đây, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá, năm qua, dù có nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ đã có nhiều cố gắng để đạt những kết quả “vượt quá mong đợi”, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao.

Theo báo cáo, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đều được đẩy mạnh. Kết quả đã ban hành kết luận 25 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm gần 12.300 tỷ đồng, gần 24.000ha đất.

Đáng chú ý, qua những cuộc thanh tra phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm cho thấy sự quyết liệt, chặt chẽ của Thanh tra Chính phủ nên uy tín của cơ quan trong nhân dân đã tăng lên.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ, quyết liệt và xông xáo. Thanh tra Chính phủ đã kết luận, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo xử lý, giải quyết 22 vụ việc; thường xuyên kiểm tra đôn đốc phối hợp với các địa phương và các cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người.

Song song với đó, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục có chuyển biến. Nhất là, đã tham mưu Chính phủ hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Đảng ủy và các cấp ủy đảng còn thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương để thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đảng, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các tổ chức đoàn thể…

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: HG

 

“Thành công lớn như vậy có rất nhiều nguyên nhân, trong đó sự nỗ lực, trách nhiệm của toàn thể lãnh đạo, các cấp ủy đảng cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động”, Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh và biểu dương những kết quả đã đạt được.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế như còn hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra; công tác chính trị tư tưởng ở một số ít chi bộ, đảng bộ làm chưa tốt; xây dựng Đảng có chuyển biến nhưng chưa đồng đều…

Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động

Năm 2019 là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII… Vì vậy, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch cùng các nhiệm vụ đột xuất được giao.

Quán triệt đầy đủ, kịp thời và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của ngành Thanh tra. Theo Bí thư Đảng ủy Lê Minh Khái, công tác này phải hết sức lưu ý, khi thực hiện phải thẳng thắn, trung thực và trách nhiệm.

Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái đã trao quyết định khen thưởng năm 2018 cho 4 Đảng bộ, chi bộ đạt “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2018. Ảnh: HG

 

Cũng trong năm 2019, sẽ tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng ngay từ cấp chi bộ; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết kịp thời khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái đã trao quyết định khen thưởng năm 2018 cho 4 Đảng bộ, chi bộ đạt “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2018 gồm: Đảng bộ Báo Thanh tra, Chi bộ Cục Thanh tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực II; Chi bộ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra; Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

H.Giang