Báo cáo với Đoàn công tác về công tác PCTN trên địa bàn trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng cho biết: Cấp uỷ, chính quyền tỉnh Cao Bằng quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN. 

Đáng chú ý, trong kỳ báo cáo, Tỉnh ủy đã tiến hành 4 cuộc kiểm tra chuyên đề về PCTN và chỉ đạo 2 cuộc rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn. Qua kiểm tra, rà soát đã chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 16 tập thể, 21 cá nhân, xử lý kỷ luật đảng đối với 3 cá nhân, kỷ luật hành chính 6 cá nhân. 

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp theo Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ban hành các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo đối với công tác PCTN, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN; tổ chức nhiều hội nghị, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về PCTN; lồng ghép PCTN trong các chương trình tuyên truyền, phổ biến về văn bản pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về PCTN thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, bản tin nội bộ; đưa nội dung về PCTN vào chương trình giảng dạy môn giáo dục công dân cho học sinh cấp 3 trên địa bàn tỉnh…, nhất là đã kịp thời triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN năm 2018 và Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, đạt những kết quả tích cực, nổi bật như: Tiến hành kiểm tra 165 cuộc về công khai, minh bạch; ban hành mới 53 văn bản, sửa đổi 58 văn bản, bãi bỏ 8 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện 157 cuộc kiểm tra về chế độ định mức, tiêu chuẩn, qua kiểm tra phát hiện 24 đơn vị vi phạm, thu hồi cho ngân sách 164,8 triệu đồng, xuất toán trên 900 triệu đồng; tiến hành 100 cuộc kiểm tra về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công vụ, phát hiện, xử lý 5 tập thể và 11 cá nhân vi phạm... Qua đó, từng bước minh bạch các hoạt động công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường văn hóa công vụ, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp của người dân, doanh nghiệp với cán bộ, công chức, viên chức, từ đó hạn chế những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Số cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập đạt tỷ lệ 100% theo quy định. Trong gần 2 năm, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 1.053 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

Xử lý nghiêm các trường hợp nhận quà tặng từ năm 2016 xảy ra tại Công an tỉnh (kỷ luật về đảng và chính quyền 5 trường hợp, gồm cả Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh); biểu dương, khen thưởng đối với 2 trường hợp không nhận hối lộ; xử lý về Đảng 2 trường hợp người đứng đầu liên quan đến tham nhũng.

Ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 217 cuộc thanh tra; qua công tác thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm về kinh tế hơn 12 tỷ đồng; kiến nghị xử lý 16 tập thể, 53 cá nhân có sai phạm, khuyết điểm. Đã thu hồi 11,35 tỷ đồng; xử lý kỷ luật 8 cá nhân. 

Qua công tác giải quyết đơn thư phản ánh, tố cáo về tham nhũng đã phát hiện, xử lý kỷ luật về Đảng, chính quyền 4 vụ việc (trong đó, có 1 vụ việc đã được khởi tố, điều tra).

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp của Cao Bằng đã đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng, kỷ luật 195 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên diện Tỉnh ủy quản lý.

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan tố tụng của Cao Bằng đã khởi tố mới 3 vụ án tham nhũng/2 bị can; kết thúc điều tra 2 vụ/2 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 1 vụ/1 bị can; đã đưa ra xét xử sơ thẩm 3 vụ/3 bị cáo); đã thu hồi số tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng được khoảng 1,2 tỷ đồng/5,1 tỷ đồng (tổng số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt). 

Tại buổi làm việc, một số thành viên Đoàn công tác đề nghị, Cao Bằng báo cáo thêm và có phân tích đánh giá về hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra và công tác phòng ngừa tham nhũng

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTN của Tỉnh uỷ Cao Bằng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; trong phát hiện, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng qua tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ, kiểm tra của cấp trên với cấp dưới và qua công tác thanh tra còn hạn chế; số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý chưa đáp ứng yêu cầu; có vụ án tiến độ xử lý còn chậm. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn thi hành án hiệu quả chưa cao…

Tại buổi làm việc, một số thành viên Đoàn công tác đề nghị, Cao Bằng báo cáo thêm và có phân tích đánh giá về hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra và công tác phòng ngừa tham nhũng; cần phân tích rõ những hạn chế, yếu kém trong thực hiện công tác PCTN nhằm đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác PCTN trên địa bàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế như báo cáo và một số ý kiến phát biểu đã nêu. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần nghiêm túc tiếp thu, khắc phục trong thời gian tới. 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Ban thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, nhất là Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo; Luật PCTN năm 2018, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật PCTN.

Ngô Ca