Bên lề Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sáng 24/1, Ủy viên Trung ương khóa Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim cho biết thông tin này.

Theo đó, ông Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư khóa XI) được giới giới thiệu làm Tổng Bí thư khóa XII; ông Trần Đại Quang (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Bộ trưởng Bộ Công an) được giới thiệu làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Thủ tướng) được giới thiệu làm Thủ tướng Chính phủ và bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Chủ tịch Quốc hội) được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội.

4 chức danh lãnh đạo chủ chốt trên đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu giới thiệu với Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ông Vũ Trọng Kim cũng nhấn mạnh, công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ ở 3 Hội nghị Trung ương 12, 13, 14. Đặc biệt, Hội nghi Trung ương 14 chuẩn bị cho 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt.

“Trong Bộ Chính trị thảo luận rất kỹ từng trường hợp một. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị tín nhiệm hoàn toàn. Có một số đồng chí khác được giới thiệu thì tự rút để dồn sự tín nhiệm cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, ông Kim cho biết.

Ông Vũ Trong Kim khẳng định, nhân sự chủ chốt làm rất kỹ và dân chủ tuyệt đối. Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội đã làm hết trách nhiệm của mình đối với Đại hội về chuẩn bị nhân sự.

Trước đó, Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng cũng cho biết, tại Hội nghị Trung ương 14, Bộ Chính trị đã thống nhất giới thiệu 1 đồng chí ứng cử vào chức danh Tổng Bí thư khóa XII là Tổng Bí thư khóa XI Nguyễn Phú Trọng. 

Sau khi đưa ra Trung ương thì Trung ương giới thiệu thêm 4 đồng chí nữa ở Bộ Chính trị khóa XI cho vị trí này. Tuy nhiên, cũng theo Bộ Chính trị, cả 4 đồng chí này, trong đó có đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đó đã làm đơn báo cáo lên Trung ương xin không ứng cử vào vị trí Tổng Bí thư.

Trên tinh thần dân chủ, Bộ Chính trị đã đưa cả 4 trường hợp này ra Hội nghị Trung ương 14 để bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu với 22 đồng chí đã làm việc nghiêm túc và đi đến kết quả, Hội nghị Trung ương 14 đồng ý cho cả 4 đồng chí, trong đó có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, được phép rút.

“Như vậy, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Trung ương đồng ý là “trường hợp đặc biệt” tái cử vào chức danh Tổng Bí thư khóa XII. Cần nhấn mạnh là 4 đồng chí còn lại hoàn toàn tự nguyện xin rút, nhưng Trung ương chưa cho rút khi chưa bỏ phiếu để thông qua”, ông Võ Tiến Trung cho biết.

Theo Thượng tướng Võ Tiến Trung, tại Đại hội, nếu 4 đồng chí trên được Đại hội đề cử thì Đại hội sẽ xem xét và biểu quyết. Trong trường hợp Đại hội bỏ phiếu quá bán không cho các đồng chí này rút thì các đồng chí đó đương nhiên tiếp tục ứng cử./.

Thảo Nguyên