5 BN được công bố khỏi bệnh bao gồm: BN344 (nam, 52 tuổi, quốc tịch Việt Nam). BN vào viện ngày 19/6/2020.

Quá trình điều trị tại bệnh viện, BN đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 25/6/2020, lần 2 vào ngày 27/6/2020 và lần 3 vào ngày 28/6/2020.

BN tiếp theo là  BN346 (nam, 6 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 19/6/2020. Các kết quả xét nghiệm của BN trong các ngày 25/6/2020 và 28/6/2020 đều cho âm tính với SARS-CoV-2.

BN348 (nam, 39 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 19/6/2020. Quá trình điều trị tại bệnh viện, BN đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, các kết quả xét nghiệm của BN từ ngày 26/6/2020-28/6/2020 đều có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

BN351 (nữ, 46 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 24/6/2020. Quá trình điều trị tại bệnh viện, BN đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, các kết quả xét nghiệm của BN trong các ngày 27/6/2020-28/6/2020 đều có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

BN352 (nữ, 30 tuổi quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 24/6/2020. Các kết quả xét nghiệm của BN từ ngày 26/6/2020-28/6/2020 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại sức khỏe các BN ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Những trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Tính đến 18 giờ chiều 29/6, Việt Nam có tổng cộng 355 ca mắc COVID-19, trong đó, 335 BN đã được điều trị khỏi. Các trường hợp mới mắc COVID-19 đều là công dân từ nước ngoài về nước, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) 10.027, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 84. Cách ly tập trung tại cơ sở khác 9.136.  Cách ly tại nhà, nơi lưu trú 807

Trong số 20 BN COVID-19 đang tiếp tục được theo dõi và điều trị trên cả nước, có 1 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và 3 ca âm tính lần 2 trở lên./.