Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 1654 gửi các đơn vị sản xuất, cung ứng khẩu trang y tế, khẩu trang N95 và tương đương, bộ trang phục chống dịch, bộ trang phục Tyvek (hoặc tương đương) về việc đề nghị cung cấp số lượng và giá bán vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho Bộ Y tế.

Công văn nêu rõ, Bộ Y tế đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm xã hội của các đơn vị cung ứng vật tư y tế trong thời gian vừa qua đã vượt qua các khó khăn để bảo đảm nguồn cung vật tư y tế cho ngành Y tế và nhu cầu của người dân trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, Thông báo số 122 ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương quyết định việc mua sắm khẩu trang y tế, bảo đảm cung cấp đủ cho cơ sở y tế. Đồng thời Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế chỉ cung ứng khẩu trang cho Bộ y tế và cơ sở y tế.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nói trên bán cho Bộ Y tế tối thiểu 70% số lượng khẩu trang y tế sản xuất được và một số loại vật tư y tế khác mà công ty sản xuất (nếu có) như: Khẩu trang N95 (hoặc tương đương), bộ trang phục chống dịch 7 món, bộ Tyvek (hoặc tương đương), sinh phẩm chẩn đoán (test kit) theo bản chào giá (kèm thuyết minh cơ cấu giá) và số lượng các mặt hàng bán cho Bộ Y tế từ tháng 3 đến tháng 5/2020. Số còn lại yêu cầu các công ty chỉ bán cho các cơ sở y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 122.

Bản chào giá và thuyết minh cơ cấu giá đề nghị gửi về Bộ Y tế trước 09h ngày 31/03, địa chỉ cụ thể: Vụ Kế hoạch - Tài chính, số 138A Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 04262732319, gửi file mềm trước về địa chỉ email: (ninhhoaithu@yahoo.com](mailto:ninhhoaithu@yahoo.com), hungbyt@gmail.com.

Bộ Y tế cũng đề nghị các công ty phát huy vai trò, trách nhiệm để tăng cường sản xuất, cam kết cung cấp và gửi bản chào giá về Bộ Y tế đúng thời hạn nêu trên để chung tay cùng ngành Y tế và nhân dân cả nước trong công cuộc phòng, chống dịch, bệnh COVID-19.

Phương Anh