Trước đó, Bộ VHTT&DL nhận được Công văn số 4655 ngày 22/7 của UBND TP. Hải Phòng về đề xuất bán vé cho nhân dân và du khách dự hoạt động như rước đồ thờ tự đình chùa của địa phương về nơi tổ chức chọi trâu, trưng bày sấm trống và dàn chiêng, trống, nghi lễ thượng cờ, dâng biểu và khởi trống khai hội vào ngày 9 tháng 8 Âm lịch tại lễ hội.

Trong công văn phúc đáp, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thuỷ có ý kiến rằng, việc bán vé thu tiền này trái với quy định tại Khoản 20 Điều 2 Nghị định 28 của Chính phủ, Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 15 của Bộ VHTT&DL. 

Kết luận này căn cứ trên Hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật thể Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn và đề án Đổi mới công tác tổ chức, quản lý lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Các hoạt động nêu trên nằm trong phần lễ của hội chọi trâu.

Bộ VHTT&DL đề nghị UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm Công điện 240 của Thủ tướng với tinh thần nghiêm cấm việc thương mại hoá các lễ hội, tổ chức hoạt động mang tính bạo lực phản cảm, phối hợp quản lý chặt chẽ các dịch vụ, ngăn chặn tăng giá, chèo kéo ép khách tại các điểm du lịch lễ hội .

Ngoài ra, Bộ yêu cầu TP. Hải Phòng thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành về tổ chức và quản lý lễ hội theo hướng đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và văn minh; góp phần quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương tới nhân dân và bạn bè quốc tế.

TH