Theo đó, Công ty Cổ phần Sunrise YB có trụ sở chính tại Khu Công nghiệp phía Nam, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã có hành vi vi phạm hành chính: Không có giấy phép môi trường theo quy định đối với dự án đầu tư phải có giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14, khoản 3 Điều 76 Nghị định số 45 ngày 7/7/2022 của Chính phủ.

UBND tỉnh Yên Bái quyết định xử phạt 320 triệu đồng. Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của Nhà máy Sản xuất ván ép Sunrise YB thuộc Công ty Cổ phần Sunrise YB với thời hạn 4,5 tháng.

Công ty Cổ phần Sunrise YB phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Công ty Cổ phần Sunrise YB có trách nhiệm nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Yên Bái hoặc tại các ngân hàng thương mại đã được Kho bạc Nhà nước Yên Bái thực hiện ủy nhiệm thu tiền phạt, trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Công ty Cổ phần Sunrise YB có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định theo quy định của pháp luật.

Bùi Bình