Trước đó, qua nắm tình hình Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam đang xả nước thải ra ngoài môi trường có dấu hiệu vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam và thu mẫu nước thải đang xả ra ngoài môi trường.

Kết quả phân tích mẫu nước, thu thập các tài liệu và đấu tranh với các đối tượng có liên quan xác định Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam thường xuyên xả nước thải với lưu lượng 70m3/ngày (24 giờ). Tại thời điểm kiểm tra mẫu nước thải tại Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam có 4 chỉ tiêu vượt mức cho phép như sau: Colifom vượt 8,6 lần, NH4vượt 8,4 lần, TSS vượt 1,9 lần, BODvượt 1,3 lần.

Với hành vi trên, căn cứ quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam với số tiền là 429 triệu đồng.

Văn Thanh